Stråbø Eiendom AS
Juridisk navn:  Stråbø Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70195880
Postboks 12 Sjøbakken 25 Fax: 70195882
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989030132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-850%
Egenkapital  
  
-2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 527.000 0
Resultat: -19.000 -2.000 -10.000 456.000 -140.000
Egenkapital: 549.000 561.000 560.000 565.000 118.000
Regnskap for  Stråbø Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 527.000 0
Driftskostnader -18.000 -18.000 -21.000 -51.000 -47.000
Driftsresultat -18.000 -18.000 -21.000 477.000 -47.000
Finansinntekter 7.000 21.000 16.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -6.000 -6.000 -21.000 -93.000
Finans -1.000 15.000 10.000 -20.000 -93.000
Resultat før skatt -19.000 -2.000 -10.000 456.000 -140.000
Skattekostnad 6.000 3.000 5.000 -58.000 0
Årsresultat -12.000 1.000 -5.000 398.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.157.000 1.298.000 0 1.183.000
Sum omløpsmidler 85.000 69.000 35.000 1.409.000 1.239.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.226.000 1.333.000 1.409.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 277.000 276.000 281.000 -118.000
Sum egenkapital 549.000 561.000 560.000 565.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 662.000 739.000 74.000 1.039.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 3.000 34.000 770.000 1.264.000
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000 1.226.000 1.333.000 1.409.000 2.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 527.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 527.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -6.000 -6.000 -23.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -12.000 -15.000 -28.000 -47.000
Driftskostnader -18.000 -18.000 -21.000 -51.000 -47.000
Driftsresultat -18.000 -18.000 -21.000 477.000 -47.000
Finansinntekter 7.000 21.000 16.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -6.000 -6.000 -21.000 -93.000
Finans -1.000 15.000 10.000 -20.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 1.000 -5.000 398.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.183.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.100.000 1.157.000 1.298.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.157.000 1.298.000 0 1.183.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 85.000 45.000 35.000 1.398.000 1.239.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 24.000 0 11.000 0
Sum omløpsmidler 85.000 69.000 35.000 1.409.000 1.239.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.226.000 1.333.000 1.409.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 277.000 276.000 281.000 -118.000
Sum egenkapital 549.000 561.000 560.000 565.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 62.000 68.000 74.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.000 0 25.000 0 152.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 662.000 739.000 74.000 1.039.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 770.000 1.111.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 3.000 34.000 770.000 1.264.000
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000 1.226.000 1.333.000 1.409.000 2.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 66.000 1.000 639.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1 1.9 1.0
Soliditet 46.3 45.8 4 40.1 4.9
Resultatgrad 90.5
Rentedekningsgrad -2.3 -3.5 22.8 -0.5
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.4 1.5 19.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 0.2 -0.4 33.9 -1.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
NULL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex