Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strøm Gundersen Holding AS
Juridisk navn:  Strøm Gundersen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Papyrusveien 33 Papyrusveien 33 Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 992957646
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
82.38%
Resultat  
  
81.56%
Egenkapital  
  
2.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 225.939.000 123.883.000 115.006.000 78.400.000 96.990.000
Resultat: 227.522.000 125.315.000 116.542.000 79.290.000 96.950.000
Egenkapital: 377.471.000 366.650.000 396.487.000 352.096.000 331.686.000
Regnskap for  Strøm Gundersen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 225.939.000 123.883.000 115.006.000 78.400.000 96.990.000
Driftskostnader -192.000 -179.000 -239.000 -167.000 -156.000
Driftsresultat 225.747.000 123.705.000 114.766.000 78.233.000 96.834.000
Finansinntekter 1.775.000 1.623.000 2.005.000 1.981.000 1.433.000
Finanskostnader 0 -12.000 -230.000 -924.000 -1.317.000
Finans 1.775.000 1.611.000 1.775.000 1.057.000 116.000
Resultat før skatt 227.522.000 125.315.000 116.542.000 79.290.000 96.950.000
Skattekostnad -16.701.000 -5.153.000 -12.150.000 -18.880.000 -18.499.000
Årsresultat 210.821.000 120.163.000 104.391.000 60.410.000 78.451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000
Sum omløpsmidler 235.184.000 162.815.000 115.006.000 82.807.000 96.990.000
Sum eiendeler 594.184.000 521.815.000 474.006.000 441.807.000 455.990.000
Sum opptjent egenkapital 317.471.000 306.650.000 336.487.000 292.096.000 271.686.000
Sum egenkapital 377.471.000 366.650.000 396.487.000 352.096.000 331.686.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.042.000 30.042.000
Sum kortsiktig gjeld 216.714.000 155.165.000 77.519.000 59.669.000 94.262.000
Sum gjeld og egenkapital 594.185.000 521.815.000 474.006.000 441.807.000 455.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.939.000 123.883.000 115.006.000 78.400.000 96.990.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 225.939.000 123.883.000 115.006.000 78.400.000 96.990.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -179.000 -239.000 -167.000 -156.000
Driftskostnader -192.000 -179.000 -239.000 -167.000 -156.000
Driftsresultat 225.747.000 123.705.000 114.766.000 78.233.000 96.834.000
Finansinntekter 1.775.000 1.623.000 2.005.000 1.981.000 1.433.000
Finanskostnader 0 -12.000 -230.000 -924.000 -1.317.000
Finans 1.775.000 1.611.000 1.775.000 1.057.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000.000 -150.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Årsresultat 210.821.000 120.163.000 104.391.000 60.410.000 78.451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000
Sum anleggsmidler 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000 359.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 225.939.000 123.883.000 0 0 96.990.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.245.000 38.932.000 0 4.407.000 0
Sum omløpsmidler 235.184.000 162.815.000 115.006.000 82.807.000 96.990.000
Sum eiendeler 594.184.000 521.815.000 474.006.000 441.807.000 455.990.000
Sum opptjent egenkapital 317.471.000 306.650.000 336.487.000 292.096.000 271.686.000
Sum egenkapital 377.471.000 366.650.000 396.487.000 352.096.000 331.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 200.000.000 150.000.000 65.362.000 771.000 74.906.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 30.042.000 30.042.000
Leverandørgjeld 13.000 13.000 6.000 19.000 19.000
Betalbar skatt 16.701.000 5.153.000 12.150.000 18.880.000 18.499.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000.000 -150.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 838.000
Sum kortsiktig gjeld 216.714.000 155.165.000 77.519.000 59.669.000 94.262.000
Sum gjeld og egenkapital 594.185.000 521.815.000 474.006.000 441.807.000 455.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.470.000 7.650.000 37.487.000 23.138.000 2.728.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.5 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.5 1.4 1.1
Soliditet 63.5 70.3 83.6 79.7 72.7
Resultatgrad 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8
Rentedekningsgrad 10308.8 4 84.7 74.6
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 38.3 2 24.6 18.2 21.6
Signatur
02.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex