Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strømmen AS
Juridisk navn:  Strømmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33336690
Kilengaten 31 Kilengaten 31 Fax: 33325137
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 948926814
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/7/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.63%
Resultat  
  
26.27%
Egenkapital  
  
21.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000 24.137.000
Resultat: 3.494.000 2.767.000 2.089.000 941.000 1.746.000
Egenkapital: 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000 4.092.000
Regnskap for  Strømmen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000 24.137.000
Driftskostnader -42.025.000 -36.870.000 -24.945.000 -20.596.000 -22.444.000
Driftsresultat 3.625.000 2.954.000 2.004.000 967.000 1.693.000
Finansinntekter 95.000 48.000 190.000 166.000 202.000
Finanskostnader -227.000 -235.000 -106.000 -193.000 -149.000
Finans -132.000 -187.000 84.000 -27.000 53.000
Resultat før skatt 3.494.000 2.767.000 2.089.000 941.000 1.746.000
Skattekostnad -806.000 -664.000 -522.000 -255.000 -472.000
Årsresultat 2.688.000 2.103.000 1.567.000 686.000 1.275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.558.000 1.219.000 823.000 797.000
Sum omløpsmidler 10.896.000 13.511.000 8.421.000 6.216.000 7.507.000
Sum eiendeler 11.953.000 15.069.000 9.640.000 7.039.000 8.304.000
Sum opptjent egenkapital 3.735.000 3.047.000 2.944.000 4.677.000 3.992.000
Sum egenkapital 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000 4.092.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 660.000 378.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 7.820.000 11.262.000 6.217.000 2.260.000 4.211.000
Sum gjeld og egenkapital 11.953.000 15.069.000 9.639.000 7.038.000 8.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.606.000 38.613.000 25.587.000 20.294.000 22.829.000
Andre inntekter 2.044.000 1.210.000 1.364.000 1.269.000 1.308.000
Driftsinntekter 45.650.000 39.823.000 26.950.000 21.563.000 24.137.000
Varekostnad -35.496.000 -31.287.000 -20.524.000 -16.720.000 -18.540.000
Lønninger -4.024.000 -3.423.000 -2.673.000 -2.304.000 -2.429.000
Avskrivning -376.000 -347.000 -255.000 -166.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.129.000 -1.813.000 -1.493.000 -1.406.000 -1.433.000
Driftskostnader -42.025.000 -36.870.000 -24.945.000 -20.596.000 -22.444.000
Driftsresultat 3.625.000 2.954.000 2.004.000 967.000 1.693.000
Finansinntekter 95.000 48.000 190.000 166.000 202.000
Finanskostnader -227.000 -235.000 -106.000 -193.000 -149.000
Finans -132.000 -187.000 84.000 -27.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0 0
Årsresultat 2.688.000 2.103.000 1.567.000 686.000 1.275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 892.000 403.000 794.000
Driftsløsøre 1.007.000 1.552.000 323.000 417.000 0
Sum varige driftsmidler 1.007.000 1.552.000 1.216.000 820.000 794.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.558.000 1.219.000 823.000 797.000
Varebeholdning 0 0 0 0 305.000
Kundefordringer 7.734.000 10.391.000 3.822.000 1.895.000 4.008.000
Andre fordringer 853.000 1.075.000 1.661.000 983.000 1.461.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.308.000 2.045.000 2.938.000 3.338.000 1.734.000
Sum omløpsmidler 10.896.000 13.511.000 8.421.000 6.216.000 7.507.000
Sum eiendeler 11.953.000 15.069.000 9.640.000 7.039.000 8.304.000
Sum opptjent egenkapital 3.735.000 3.047.000 2.944.000 4.677.000 3.992.000
Sum egenkapital 3.835.000 3.147.000 3.044.000 4.777.000 4.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 192.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 660.000 378.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 2.736.000 5.947.000 3.047.000 1.108.000 2.717.000
Betalbar skatt 851.000 684.000 506.000 256.000 452.000
Skyldig offentlige avgifter 1.687.000 2.092.000 529.000 331.000 366.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000 539.000 336.000 565.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 7.820.000 11.262.000 6.217.000 2.260.000 4.211.000
Sum gjeld og egenkapital 11.953.000 15.069.000 9.639.000 7.038.000 8.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.076.000 2.249.000 2.204.000 3.956.000 3.296.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.4 2.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.4 2.8 1.8
Soliditet 32.1 20.9 31.6 67.9 49.3
Resultatgrad 7.9 7.4 7.4 4.5 7.0
Rentedekningsgrad 1 12.6 18.9 5.9 12.7
Gjeldsgrad 2.1 3.8 2.2 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 31.1 19.9 22.8 16.1 22.8
Signatur
20.03.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex