Strømsparken Pizza AS
Juridisk navn:  Strømsparken Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225555
Støperiveien 2A Støperiveien 2A Fax: 63819205
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 891321422
Aksjekapital: 157.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 5/25/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.96%
Resultat  
  
11%
Egenkapital  
  
-90.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.635.000 8.925.000 8.798.000 8.952.000 8.287.000
Resultat: 545.000 491.000 357.000 465.000 191.000
Egenkapital: 158.000 1.632.000 1.245.000 1.760.000 1.417.000
Regnskap for  Strømsparken Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.635.000 8.925.000 8.798.000 8.952.000 8.287.000
Driftskostnader -9.091.000 -8.430.000 -8.419.000 -8.434.000 -8.016.000
Driftsresultat 545.000 495.000 380.000 518.000 271.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -26.000 -55.000 -82.000
Finans 0 -4.000 -23.000 -52.000 -80.000
Resultat før skatt 545.000 491.000 357.000 465.000 191.000
Skattekostnad -129.000 -104.000 -70.000 -122.000 -39.000
Årsresultat 416.000 386.000 286.000 343.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 1.006.000 1.463.000 1.671.000 2.119.000
Sum omløpsmidler 3.106.000 2.284.000 2.423.000 2.098.000 1.655.000
Sum eiendeler 3.594.000 3.290.000 3.886.000 3.769.000 3.774.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.475.000 1.088.000 1.603.000 1.260.000
Sum egenkapital 158.000 1.632.000 1.245.000 1.760.000 1.417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 191.000 462.000 709.000
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 1.658.000 2.449.000 1.547.000 1.649.000
Sum gjeld og egenkapital 3.594.000 3.290.000 3.885.000 3.769.000 3.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.635.000 8.925.000 8.798.000 8.952.000 8.287.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.635.000 8.925.000 8.798.000 8.952.000 8.287.000
Varekostnad -2.163.000 -2.149.000 -2.115.000 -2.207.000 -2.076.000
Lønninger -3.039.000 -2.656.000 -2.676.000 -2.589.000 -2.535.000
Avskrivning -558.000 -571.000 -497.000 -449.000 -430.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.331.000 -3.054.000 -3.131.000 -3.189.000 -2.975.000
Driftskostnader -9.091.000 -8.430.000 -8.419.000 -8.434.000 -8.016.000
Driftsresultat 545.000 495.000 380.000 518.000 271.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -26.000 -55.000 -82.000
Finans 0 -4.000 -23.000 -52.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.890.000 0 -801.000 0 0
Årsresultat 416.000 386.000 286.000 343.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 37.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 436.000 969.000 1.463.000 1.671.000 2.119.000
Sum varige driftsmidler 436.000 969.000 1.463.000 1.671.000 2.119.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 488.000 1.006.000 1.463.000 1.671.000 2.119.000
Varebeholdning 122.000 124.000 148.000 123.000 139.000
Kundefordringer 97.000 181.000 167.000 144.000 102.000
Andre fordringer 246.000 231.000 265.000 36.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.641.000 1.748.000 1.843.000 1.795.000 1.378.000
Sum omløpsmidler 3.106.000 2.284.000 2.423.000 2.098.000 1.655.000
Sum eiendeler 3.594.000 3.290.000 3.886.000 3.769.000 3.774.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.475.000 1.088.000 1.603.000 1.260.000
Sum egenkapital 158.000 1.632.000 1.245.000 1.760.000 1.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 191.000 462.000 709.000
Leverandørgjeld 552.000 760.000 903.000 698.000 855.000
Betalbar skatt 143.000 141.000 70.000 122.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 294.000 239.000 289.000 215.000
Utbytte -1.890.000 0 -801.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.439.000 464.000 436.000 437.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 1.658.000 2.449.000 1.547.000 1.649.000
Sum gjeld og egenkapital 3.594.000 3.290.000 3.885.000 3.769.000 3.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -330.000 626.000 -26.000 551.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 0.9 1.3 1.0
Soliditet 4.4 49.6 3 46.7 37.5
Resultatgrad 5.7 5.5 4.3 5.8 3.3
Rentedekningsgrad 272.5 82.5 14.6 9.5 3.3
Gjeldsgrad 21.7 1 2.1 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 15.2 15.1 9.9 13.8 7.2
Signatur
13.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex