Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strand Drift Oppdal AS
Juridisk navn:  Strand Drift Oppdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72421674
Museumsvegen 9B Museumsvegen 9B Fax: 72421701
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 989987267
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.67%
Resultat  
  
-229.55%
Egenkapital  
  
-6.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.456.000 9.361.000 8.538.000 9.913.000 7.164.000
Resultat: -513.000 396.000 678.000 1.186.000 426.000
Egenkapital: 2.975.000 3.188.000 2.877.000 2.339.000 1.401.000
Regnskap for  Strand Drift Oppdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.456.000 9.361.000 8.538.000 9.913.000 7.164.000
Driftskostnader -8.974.000 -8.971.000 -7.911.000 -8.734.000 -6.748.000
Driftsresultat -518.000 391.000 627.000 1.179.000 416.000
Finansinntekter 10.000 12.000 62.000 14.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -11.000 -7.000 -5.000
Finans 4.000 5.000 51.000 7.000 10.000
Resultat før skatt -513.000 396.000 678.000 1.186.000 426.000
Skattekostnad 69.000 -85.000 -140.000 -247.000 -84.000
Årsresultat -444.000 311.000 538.000 939.000 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 786.000 990.000 1.038.000 502.000 136.000
Sum omløpsmidler 3.931.000 4.159.000 3.255.000 3.323.000 2.567.000
Sum eiendeler 4.717.000 5.149.000 4.293.000 3.825.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 2.624.000 3.068.000 2.757.000 2.219.000 1.281.000
Sum egenkapital 2.975.000 3.188.000 2.877.000 2.339.000 1.401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.960.000 1.415.000 1.486.000 1.302.000
Sum gjeld og egenkapital 4.716.000 5.148.000 4.292.000 3.825.000 2.703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.417.000 9.312.000 8.535.000 9.913.000 7.064.000
Andre inntekter 40.000 49.000 4.000 0 100.000
Driftsinntekter 8.456.000 9.361.000 8.538.000 9.913.000 7.164.000
Varekostnad -3.796.000 -4.263.000 -2.909.000 -4.276.000 -3.055.000
Lønninger -2.911.000 -2.627.000 -2.797.000 -2.486.000 -1.988.000
Avskrivning -320.000 -247.000 -162.000 -47.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.947.000 -1.834.000 -2.043.000 -1.925.000 -1.675.000
Driftskostnader -8.974.000 -8.971.000 -7.911.000 -8.734.000 -6.748.000
Driftsresultat -518.000 391.000 627.000 1.179.000 416.000
Finansinntekter 10.000 12.000 62.000 14.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -11.000 -7.000 -5.000
Finans 4.000 5.000 51.000 7.000 10.000
Konsernbidrag 231.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -444.000 311.000 538.000 939.000 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 252.000 348.000 443.000 0 0
Maskiner anlegg 393.000 423.000 295.000 375.000 37.000
Driftsløsøre 90.000 150.000 210.000 107.000 79.000
Sum varige driftsmidler 736.000 920.000 948.000 482.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 70.000 90.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 786.000 990.000 1.038.000 502.000 136.000
Varebeholdning 2.094.000 2.004.000 2.135.000 1.387.000 1.331.000
Kundefordringer 188.000 206.000 533.000 540.000 320.000
Andre fordringer 938.000 690.000 244.000 417.000 274.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 1.259.000 343.000 979.000 642.000
Sum omløpsmidler 3.931.000 4.159.000 3.255.000 3.323.000 2.567.000
Sum eiendeler 4.717.000 5.149.000 4.293.000 3.825.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 2.624.000 3.068.000 2.757.000 2.219.000 1.281.000
Sum egenkapital 2.975.000 3.188.000 2.877.000 2.339.000 1.401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.193.000 1.177.000 842.000 942.000 675.000
Betalbar skatt 0 85.000 140.000 247.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 238.000 438.000 115.000 86.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 261.000 318.000 210.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.960.000 1.415.000 1.486.000 1.302.000
Sum gjeld og egenkapital 4.716.000 5.148.000 4.292.000 3.825.000 2.703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.190.000 2.199.000 1.840.000 1.837.000 1.265.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2.3 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.8 1.4 1.0
Soliditet 63.1 61.9 6 61.2 51.8
Resultatgrad -6.1 4.2 7.3 11.9 5.8
Rentedekningsgrad -86.3 55.9 5 170.4 86.2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.8 7.8 16.1 31.2 15.9
Signatur
17.09.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex