Strandgata 48-60 Kristiansund AS
Juridisk navn:  Strandgata 48-60 Kristiansund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71565800
Strandgata 60 Strandgata 60 Fax: 71565800
6512 Kristiansund N 6512 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 879241502
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/8/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.41%
Egenkapital  
  
-17.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -29.000 -27.000 -17.000 -27.000 -26.000
Egenkapital: -195.000 -166.000 -139.000 -122.000 -95.000
Regnskap for  Strandgata 48-60 Kristiansund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -26.000 -17.000 -27.000 -25.000
Driftsresultat -28.000 -26.000 -17.000 -27.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -29.000 -27.000 -17.000 -27.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -27.000 -17.000 -27.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 102.000 104.000 101.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -266.000 -239.000 -222.000 -195.000
Sum egenkapital -195.000 -166.000 -139.000 -122.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 296.000 270.000 240.000 223.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 104.000 101.000 101.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -26.000 -17.000 -27.000 -25.000
Driftskostnader -28.000 -26.000 -17.000 -27.000 -25.000
Driftsresultat -28.000 -26.000 -17.000 -27.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -27.000 -17.000 -27.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 102.000 104.000 101.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -266.000 -239.000 -222.000 -195.000
Sum egenkapital -195.000 -166.000 -139.000 -122.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 296.000 270.000 240.000 223.000 196.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 104.000 101.000 101.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet -193.1 -159.6 -137.6 -120.8 -94.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -2.1
Total kapitalrentabilitet -27.7 -16.8 -26.7 -24.8
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex