Strandkaien Eiendom As
Juridisk navn:  Strandkaien Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904610
Strandkaien 16 Strandkaien 16 Fax: 55310395
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983202128
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.08%
Resultat  
  
18.42%
Egenkapital  
  
24.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.493.000 1.679.000 1.758.000 1.758.000 1.600.000
Resultat: 585.000 494.000 715.000 676.000 555.000
Egenkapital: 2.333.000 1.875.000 3.415.000 2.875.000 2.371.000
Regnskap for  Strandkaien Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.493.000 1.679.000 1.758.000 1.758.000 1.600.000
Driftskostnader -1.051.000 -1.208.000 -1.059.000 -1.036.000 -984.000
Driftsresultat 442.000 472.000 699.000 723.000 616.000
Finansinntekter 212.000 207.000 262.000 229.000 244.000
Finanskostnader -69.000 -185.000 -246.000 -275.000 -304.000
Finans 143.000 22.000 16.000 -46.000 -60.000
Resultat før skatt 585.000 494.000 715.000 676.000 555.000
Skattekostnad -127.000 -115.000 -174.000 -173.000 -155.000
Årsresultat 459.000 379.000 541.000 503.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.233.000 7.566.000 11.722.000 8.269.000 3.588.000
Sum omløpsmidler 457.000 1.417.000 1.201.000 257.000 5.833.000
Sum eiendeler 7.690.000 8.983.000 12.923.000 8.526.000 9.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.303.000 1.845.000 1.465.000 925.000 421.000
Sum egenkapital 2.333.000 1.875.000 3.415.000 2.875.000 2.371.000
Sum langsiktig gjeld 4.844.000 6.559.000 8.888.000 5.065.000 5.633.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 549.000 620.000 586.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 7.689.000 8.983.000 12.923.000 8.526.000 9.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 756.000 744.000
Andre inntekter 1.493.000 1.679.000 1.758.000 1.002.000 856.000
Driftsinntekter 1.493.000 1.679.000 1.758.000 1.758.000 1.600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -110.000 0 0 0
Avskrivning -89.000 -102.000 -112.000 -132.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -996.000 -947.000 -904.000 -831.000
Driftskostnader -1.051.000 -1.208.000 -1.059.000 -1.036.000 -984.000
Driftsresultat 442.000 472.000 699.000 723.000 616.000
Finansinntekter 212.000 207.000 262.000 229.000 244.000
Finanskostnader -69.000 -185.000 -246.000 -275.000 -304.000
Finans 143.000 22.000 16.000 -46.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 459.000 379.000 541.000 503.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 1.000 2.000 2.000 9.000
Driftsløsøre 413.000 502.000 603.000 715.000 795.000
Sum varige driftsmidler 414.000 503.000 605.000 717.000 804.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.818.000 7.063.000 11.117.000 7.552.000 2.784.000
Sum anleggsmidler 7.233.000 7.566.000 11.722.000 8.269.000 3.588.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 56.000 61.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 1.360.000 1.140.000 190.000 820.000
Sum omløpsmidler 457.000 1.417.000 1.201.000 257.000 5.833.000
Sum eiendeler 7.690.000 8.983.000 12.923.000 8.526.000 9.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.303.000 1.845.000 1.465.000 925.000 421.000
Sum egenkapital 2.333.000 1.875.000 3.415.000 2.875.000 2.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 331.000 331.000 335.000 335.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 4.844.000 6.559.000 8.888.000 5.065.000 5.633.000
Leverandørgjeld 40.000 0 23.000 0 33.000
Betalbar skatt 127.000 115.000 174.000 173.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 0 62.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 42.000 87.000 78.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 549.000 620.000 586.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 7.689.000 8.983.000 12.923.000 8.526.000 9.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 868.000 581.000 -329.000 4.417.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.6 1.9 0.4 4.1
Likviditetsgrad 2 0.9 2.6 1.9 0.4 4.2
Soliditet 30.3 20.9 26.4 33.7 25.2
Resultatgrad 29.6 28.1 39.8 41.1 38.5
Rentedekningsgrad 6.4 2.6 2.8 2.6 2.8
Gjeldsgrad 2.3 3.8 2.8 2 3.0
Total kapitalrentabilitet 8.5 7.6 7.4 11.2 9.1
Signatur
20.10.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG NESTLEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex