Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strandveien 1 As
Juridisk navn:  Strandveien 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63815050
Postboks 25 Ruth Maiers Gate 22 Fax: 63800551
2011 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 827113492
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.47%
Egenkapital  
  
-0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -721.000 -1.008.000 514.543.000 -8.671.000 -1.055.000
Egenkapital: 587.462.000 588.183.000 589.191.000 74.648.000 83.319.000
Regnskap for  Strandveien 1 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.135.000 -1.256.000 -15.989.000 -8.779.000 -1.341.000
Driftsresultat -1.134.000 -1.256.000 -15.990.000 -8.779.000 -1.341.000
Finansinntekter 413.000 250.000 530.606.000 309.000 702.000
Finanskostnader 0 -2.000 -73.000 -202.000 -416.000
Finans 413.000 248.000 530.533.000 107.000 286.000
Resultat før skatt -721.000 -1.008.000 514.543.000 -8.671.000 -1.055.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -721.000 -1.008.000 514.543.000 -8.671.000 -1.055.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 571.053.000 570.688.000 560.030.000 30.632.000 19.603.000
Sum omløpsmidler 16.432.000 17.826.000 31.128.000 49.367.000 83.793.000
Sum eiendeler 587.485.000 588.514.000 591.158.000 79.999.000 103.396.000
Sum opptjent egenkapital 587.342.000 588.063.000 589.071.000 74.528.000 83.199.000
Sum egenkapital 587.462.000 588.183.000 589.191.000 74.648.000 83.319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 330.000 1.967.000 5.351.000 20.078.000
Sum gjeld og egenkapital 587.485.000 588.513.000 591.158.000 79.999.000 103.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -352.000 -346.000 -350.000 -80.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -3.180.000 0 0
Andre driftskostnader -783.000 -910.000 -12.459.000 -8.699.000 -1.201.000
Driftskostnader -1.135.000 -1.256.000 -15.989.000 -8.779.000 -1.341.000
Driftsresultat -1.134.000 -1.256.000 -15.990.000 -8.779.000 -1.341.000
Finansinntekter 413.000 250.000 530.606.000 309.000 702.000
Finanskostnader 0 -2.000 -73.000 -202.000 -416.000
Finans 413.000 248.000 530.533.000 107.000 286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -721.000 -1.008.000 514.543.000 -8.671.000 -1.055.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 30.632.000 19.603.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 30.632.000 19.603.000
Sum finansielle anleggsmidler 571.053.000 570.688.000 560.030.000 0 0
Sum anleggsmidler 571.053.000 570.688.000 560.030.000 30.632.000 19.603.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 222.000 220.000 2.496.000 111.000 1.384.000
Andre fordringer 0 0 0 911.000 1.593.000
Sum investeringer 0 0 20.000 20.000 20.000
Kasse, bank 16.210.000 17.606.000 28.612.000 48.325.000 80.797.000
Sum omløpsmidler 16.432.000 17.826.000 31.128.000 49.367.000 83.793.000
Sum eiendeler 587.485.000 588.514.000 591.158.000 79.999.000 103.396.000
Sum opptjent egenkapital 587.342.000 588.063.000 589.071.000 74.528.000 83.199.000
Sum egenkapital 587.462.000 588.183.000 589.191.000 74.648.000 83.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 330.000 1.967.000 5.351.000 2.174.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 17.903.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 330.000 1.967.000 5.351.000 20.078.000
Sum gjeld og egenkapital 587.485.000 588.513.000 591.158.000 79.999.000 103.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.409.000 17.496.000 29.161.000 44.016.000 63.715.000
Likviditetsgrad 1 714.4 5 15.8 9.2 4.2
Likviditetsgrad 2 714.4 5 15.8 9.2 4.2
Soliditet 1 99.9 99.7 93.3 80.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -43.5 -1.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.2 87.1 -10.6 -0.6
Signatur
17.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex