Straume Legesenter AS
Juridisk navn:  Straume Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56313700
Blombakkane 2 Blombakkane 2 Fax:
5354 Straume 5354 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 994768840
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.76%
Resultat  
  
-95%
Egenkapital  
  
0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.886.000 4.620.000 4.441.000 4.196.000 4.165.000
Resultat: 1.000 20.000 102.000 -93.000 -25.000
Egenkapital: 170.000 169.000 153.000 65.000 151.000
Regnskap for  Straume Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.886.000 4.620.000 4.441.000 4.196.000 4.165.000
Driftskostnader -4.883.000 -4.600.000 -4.337.000 -4.287.000 -4.188.000
Driftsresultat 3.000 21.000 104.000 -91.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 1.000 20.000 102.000 -93.000 -25.000
Skattekostnad 0 -4.000 -14.000 7.000 6.000
Årsresultat 1.000 16.000 88.000 -86.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 112.000 70.000 62.000 127.000
Sum omløpsmidler 795.000 573.000 730.000 541.000 683.000
Sum eiendeler 994.000 685.000 800.000 603.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 49.000 33.000 -55.000 31.000
Sum egenkapital 170.000 169.000 153.000 65.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 516.000 646.000 538.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 686.000 799.000 603.000 811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.886.000 4.620.000 4.441.000 4.196.000 4.165.000
Driftsinntekter 4.886.000 4.620.000 4.441.000 4.196.000 4.165.000
Varekostnad 0 0 -407.000 0 0
Lønninger -2.372.000 -2.419.000 -2.197.000 -2.392.000 -2.243.000
Avskrivning -43.000 -20.000 -36.000 -65.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.468.000 -2.161.000 -1.697.000 -1.830.000 -1.878.000
Driftskostnader -4.883.000 -4.600.000 -4.337.000 -4.287.000 -4.188.000
Driftsresultat 3.000 21.000 104.000 -91.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 16.000 88.000 -86.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 112.000 70.000 62.000 127.000
Sum varige driftsmidler 199.000 112.000 70.000 62.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 199.000 112.000 70.000 62.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 132.000 47.000 200.000 0
Andre fordringer 69.000 45.000 37.000 62.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 682.000 396.000 646.000 280.000 652.000
Sum omløpsmidler 795.000 573.000 730.000 541.000 683.000
Sum eiendeler 994.000 685.000 800.000 603.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 49.000 33.000 -55.000 31.000
Sum egenkapital 170.000 169.000 153.000 65.000 151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 7.000
Leverandørgjeld 171.000 98.000 221.000 86.000 92.000
Betalbar skatt 0 3.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 148.000 140.000 156.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 465.000 267.000 271.000 296.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 516.000 646.000 538.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 686.000 799.000 603.000 811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 57.000 84.000 3.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1 1.1
Soliditet 17.1 24.6 19.1 10.8 18.6
Resultatgrad 0.1 0.5 2.3 -2.2 -0.6
Rentedekningsgrad 1 2 5 -45.5 -11.0
Gjeldsgrad 4.8 3.1 4.2 8.3 4.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 3.1 1 -15.1 -2.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex