Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Straumgutt As
Juridisk navn:  Straumgutt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 66 Gårdsveien 66 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 916800150
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.19%
Resultat  
  
-202.91%
Egenkapital  
  
-260.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 413.000 445.000 604.000
Resultat: -521.000 -172.000 -288.000
Egenkapital: -721.000 -200.000 -28.000
Regnskap for  Straumgutt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 413.000 445.000 604.000
Driftskostnader -893.000 -579.000 -862.000
Driftsresultat -479.000 -134.000 -258.000
Finansinntekter 0 5.000 0
Finanskostnader -43.000 -43.000 -30.000
Finans -43.000 -38.000 -30.000
Resultat før skatt -521.000 -172.000 -288.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -521.000 -172.000 -288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 923.000 1.131.000 1.215.000
Sum omløpsmidler 146.000 156.000 389.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.287.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -460.000 -288.000
Sum egenkapital -721.000 -200.000 -28.000
Sum langsiktig gjeld 972.000 1.110.000 1.240.000
Sum kortsiktig gjeld 819.000 378.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.288.000 1.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 413.000 445.000 604.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 413.000 445.000 604.000
Varekostnad 0 0 -2.000
Lønninger -73.000 -130.000 -340.000
Avskrivning -208.000 -198.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -612.000 -251.000 -412.000
Driftskostnader -893.000 -579.000 -862.000
Driftsresultat -479.000 -134.000 -258.000
Finansinntekter 0 5.000 0
Finanskostnader -43.000 -43.000 -30.000
Finans -43.000 -38.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -521.000 -172.000 -288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 93.000 119.000 21.000
Sum varige driftsmidler 923.000 1.131.000 1.215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 923.000 1.131.000 1.215.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 29.000
Andre fordringer 8.000 51.000 338.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 138.000 105.000 22.000
Sum omløpsmidler 146.000 156.000 389.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.287.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -460.000 -288.000
Sum egenkapital -721.000 -200.000 -28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 972.000 1.110.000 1.240.000
Leverandørgjeld 875.000 382.000 370.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -69.000 3.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 -7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 819.000 378.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.288.000 1.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -673.000 -222.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 1
Soliditet -67.4 -15.5 -1.7
Resultatgrad - -30.1 -42.7
Rentedekningsgrad -11.1 -3.1 -8.6
Gjeldsgrad -2.5 -7.4 -58.3
Total kapitalrentabilitet -44.8 -16.1
Signatur
10.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex