Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Straumsgrend Barnehage Sa
Juridisk navn:  Straumsgrend Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120660
Stokkedalen 59 Stokkedalen 59 Fax: 55228410
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971438002
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/25/1972
Foretakstype: SA
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.63%
Resultat  
  
-68.08%
Egenkapital  
  
3.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.056.000 8.414.000 7.854.000 7.708.000 7.868.000
Resultat: 188.000 589.000 -161.000 168.000 217.000
Egenkapital: 5.127.000 4.938.000 4.349.000 4.510.000 4.342.000
Regnskap for  Straumsgrend Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.056.000 8.414.000 7.854.000 7.708.000 7.868.000
Driftskostnader -8.866.000 -7.816.000 -7.996.000 -7.517.000 -7.627.000
Driftsresultat 191.000 598.000 -141.000 191.000 241.000
Finansinntekter 8.000 8.000 7.000 11.000 33.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -27.000 -34.000 -57.000
Finans -2.000 -9.000 -20.000 -23.000 -24.000
Resultat før skatt 188.000 589.000 -161.000 168.000 217.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 589.000 -161.000 168.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.263.000 4.446.000 4.675.000 4.926.000 4.373.000
Sum omløpsmidler 2.391.000 2.597.000 2.384.000 2.458.000 3.449.000
Sum eiendeler 6.654.000 7.043.000 7.059.000 7.384.000 7.822.000
Sum opptjent egenkapital 5.127.000 4.938.000 4.349.000 4.510.000 4.342.000
Sum egenkapital 5.127.000 4.938.000 4.349.000 4.510.000 4.342.000
Sum langsiktig gjeld 271.000 812.000 1.340.000 1.860.000 2.371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.256.000 1.293.000 1.369.000 1.014.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.654.000 7.043.000 7.058.000 7.384.000 7.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.649.000 1.547.000 1.362.000 1.333.000 1.369.000
Andre inntekter 7.407.000 6.866.000 6.492.000 6.375.000 6.499.000
Driftsinntekter 9.056.000 8.414.000 7.854.000 7.708.000 7.868.000
Varekostnad -214.000 -214.000 -152.000 -178.000 -205.000
Lønninger -7.771.000 -6.857.000 -6.792.000 -6.557.000 -6.670.000
Avskrivning -228.000 -229.000 -251.000 -207.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -516.000 -801.000 -575.000 -562.000
Driftskostnader -8.866.000 -7.816.000 -7.996.000 -7.517.000 -7.627.000
Driftsresultat 191.000 598.000 -141.000 191.000 241.000
Finansinntekter 8.000 8.000 7.000 11.000 33.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -27.000 -34.000 -57.000
Finans -2.000 -9.000 -20.000 -23.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 589.000 -161.000 168.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.231.000 4.446.000 4.675.000 4.918.000 4.359.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 0 0 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 4.263.000 4.446.000 4.675.000 4.926.000 4.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.263.000 4.446.000 4.675.000 4.926.000 4.373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 20.000 8.000 21.000 13.000
Andre fordringer 351.000 355.000 366.000 540.000 345.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.025.000 2.221.000 2.010.000 1.898.000 3.092.000
Sum omløpsmidler 2.391.000 2.597.000 2.384.000 2.458.000 3.449.000
Sum eiendeler 6.654.000 7.043.000 7.059.000 7.384.000 7.822.000
Sum opptjent egenkapital 5.127.000 4.938.000 4.349.000 4.510.000 4.342.000
Sum egenkapital 5.127.000 4.938.000 4.349.000 4.510.000 4.342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 271.000 812.000 1.340.000 1.860.000 2.371.000
Leverandørgjeld 16.000 83.000 313.000 53.000 111.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 535.000 535.000 470.000 384.000 404.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 704.000 675.000 587.000 576.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.256.000 1.293.000 1.369.000 1.014.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 6.654.000 7.043.000 7.058.000 7.384.000 7.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.135.000 1.304.000 1.015.000 1.444.000 2.340.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1.7 2.4 3.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2 1.7 2.4 3.2
Soliditet 77.1 70.1 61.6 61.1 55.5
Resultatgrad 2.1 7.1 -1.8 2.5 3.1
Rentedekningsgrad 19.1 35.2 -5.2 5.6 4.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 3 8.6 -1.9 2.7 3.5
Signatur
14.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex