Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Straumsnes Servicesenter AS
Juridisk navn:  Straumsnes Servicesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532688
Kvisvik Kvisvik Fax: 71532730
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 929417240
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/1/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.56%
Resultat  
  
-44.41%
Egenkapital  
  
-3.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.470.000 4.043.000 4.673.000 3.407.000 3.442.000
Resultat: 179.000 322.000 614.000 176.000 84.000
Egenkapital: 2.813.000 2.925.000 2.679.000 2.218.000 2.087.000
Regnskap for  Straumsnes Servicesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.470.000 4.043.000 4.673.000 3.407.000 3.442.000
Driftskostnader -4.298.000 -3.730.000 -4.069.000 -3.231.000 -3.360.000
Driftsresultat 172.000 313.000 604.000 176.000 83.000
Finansinntekter 12.000 13.000 13.000 4.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 7.000 10.000 10.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 179.000 322.000 614.000 176.000 84.000
Skattekostnad -42.000 -76.000 -153.000 -45.000 -27.000
Årsresultat 138.000 246.000 462.000 131.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.088.000 1.266.000 1.467.000 1.178.000 1.402.000
Sum omløpsmidler 2.666.000 2.380.000 2.203.000 1.831.000 1.415.000
Sum eiendeler 3.754.000 3.646.000 3.670.000 3.009.000 2.817.000
Sum opptjent egenkapital 2.318.000 2.431.000 2.185.000 1.723.000 1.592.000
Sum egenkapital 2.813.000 2.925.000 2.679.000 2.218.000 2.087.000
Sum langsiktig gjeld 121.000 148.000 306.000 308.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 572.000 685.000 484.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 3.754.000 3.646.000 3.671.000 3.010.000 2.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.470.000 3.861.000 4.673.000 3.407.000 3.323.000
Andre inntekter 0 182.000 0 0 119.000
Driftsinntekter 4.470.000 4.043.000 4.673.000 3.407.000 3.442.000
Varekostnad -1.930.000 -1.652.000 -2.070.000 -1.560.000 -1.699.000
Lønninger -1.280.000 -1.218.000 -1.090.000 -898.000 -835.000
Avskrivning -303.000 -303.000 -281.000 -245.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -785.000 -557.000 -628.000 -528.000 -581.000
Driftskostnader -4.298.000 -3.730.000 -4.069.000 -3.231.000 -3.360.000
Driftsresultat 172.000 313.000 604.000 176.000 83.000
Finansinntekter 12.000 13.000 13.000 4.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 7.000 10.000 10.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 246.000 462.000 131.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 419.000 454.000 489.000 524.000 558.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 666.000 808.000 975.000 650.000 840.000
Sum varige driftsmidler 1.084.000 1.262.000 1.463.000 1.174.000 1.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.088.000 1.266.000 1.467.000 1.178.000 1.402.000
Varebeholdning 502.000 531.000 520.000 840.000 517.000
Kundefordringer 107.000 79.000 170.000 162.000 132.000
Andre fordringer 41.000 28.000 25.000 25.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.016.000 1.743.000 1.487.000 803.000 736.000
Sum omløpsmidler 2.666.000 2.380.000 2.203.000 1.831.000 1.415.000
Sum eiendeler 3.754.000 3.646.000 3.670.000 3.009.000 2.817.000
Sum opptjent egenkapital 2.318.000 2.431.000 2.185.000 1.723.000 1.592.000
Sum egenkapital 2.813.000 2.925.000 2.679.000 2.218.000 2.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 94.000 92.000 94.000 113.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 121.000 148.000 306.000 308.000 327.000
Leverandørgjeld 204.000 252.000 254.000 181.000 239.000
Betalbar skatt 69.000 73.000 155.000 64.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 116.000 158.000 151.000 87.000
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 130.000 119.000 87.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 572.000 685.000 484.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 3.754.000 3.646.000 3.671.000 3.010.000 2.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.846.000 1.808.000 1.518.000 1.347.000 1.011.000
Likviditetsgrad 1 3.3 4.2 3.2 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 2.6 3.2 2.5 2.1 2.3
Soliditet 74.9 80.2 7 73.7 74.1
Resultatgrad 3.8 7.7 12.9 5.2 2.4
Rentedekningsgrad 34.4 104.3 201.3 60.0 29.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.9 8.9 16.8 6.0 3.1
Signatur
16.11.2011
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV STYREMEDLEMMENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex