Stryn Taxisentral AS
Juridisk navn:  Stryn Taxisentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872350
Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 971128100
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.88%
Resultat  
  
-3.57%
Egenkapital  
  
-49.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.000 17.000 36.000 67.000 142.000
Resultat: -58.000 -56.000 -35.000 -5.000 68.000
Egenkapital: 60.000 118.000 175.000 210.000 217.000
Regnskap for  Stryn Taxisentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.000 17.000 36.000 67.000 142.000
Driftskostnader -75.000 -74.000 -73.000 -73.000 -70.000
Driftsresultat -59.000 -57.000 -36.000 -6.000 72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 -4.000
Resultat før skatt -58.000 -56.000 -35.000 -5.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 -22.000
Årsresultat -58.000 -56.000 -35.000 -7.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 258.000 291.000 323.000 356.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 115.000 117.000 105.000
Sum eiendeler 228.000 263.000 406.000 440.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 18.000 75.000 110.000 117.000
Sum egenkapital 60.000 118.000 175.000 210.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 145.000 231.000 230.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 263.000 406.000 440.000 462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 16.000 17.000 36.000 67.000 142.000
Driftsinntekter 16.000 17.000 36.000 67.000 142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -41.000 -40.000 -40.000 -37.000
Driftskostnader -75.000 -74.000 -73.000 -73.000 -70.000
Driftsresultat -59.000 -57.000 -36.000 -6.000 72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 -56.000 -35.000 -7.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 225.000 258.000 291.000 323.000 356.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 225.000 258.000 291.000 323.000 356.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 258.000 291.000 323.000 356.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 0 0 100.000 106.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 5.000 15.000 11.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 115.000 117.000 105.000
Sum eiendeler 228.000 263.000 406.000 440.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 18.000 75.000 110.000 117.000
Sum egenkapital 60.000 118.000 175.000 210.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter -4.000 -4.000 1.000 9.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 146.000 228.000 210.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 145.000 231.000 230.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 263.000 406.000 440.000 462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -140.000 -116.000 -113.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.5 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.5 0.5 0.5
Soliditet 26.3 44.9 43.1 47.7 47.0
Resultatgrad -368.8 -335.3 50.7
Rentedekningsgrad 14.6
Gjeldsgrad 2.8 1.2 1.3 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -25.4 -21.3 -8.6 -1.1 15.8
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex