Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stryn Vaktmester Service AS
Juridisk navn:  Stryn Vaktmester Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91668485
Seljevegen 7 Seljevegen 7 Fax: 57871684
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 984467796
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
9.78%
Resultat  
  
-14.4%
Egenkapital  
  
21.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000 5.250.000
Resultat: 517.000 604.000 247.000 124.000 -4.000
Egenkapital: 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000 1.388.000
Regnskap for  Stryn Vaktmester Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000 5.250.000
Driftskostnader -6.311.000 -5.594.000 -5.321.000 -5.483.000 -5.193.000
Driftsresultat 525.000 632.000 293.000 174.000 57.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 4.000 11.000
Finanskostnader -12.000 -31.000 -48.000 -53.000 -72.000
Finans -8.000 -28.000 -47.000 -49.000 -61.000
Resultat før skatt 517.000 604.000 247.000 124.000 -4.000
Skattekostnad -116.000 -142.000 -61.000 -27.000 -1.000
Årsresultat 401.000 462.000 185.000 97.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000 2.181.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 1.101.000 1.614.000 1.367.000 1.292.000
Sum eiendeler 3.682.000 3.491.000 3.631.000 3.433.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.132.000 1.731.000 1.269.000 1.383.000 1.286.000
Sum egenkapital 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000 1.388.000
Sum langsiktig gjeld 176.000 555.000 905.000 979.000 1.247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.272.000 1.102.000 1.355.000 969.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 3.682.000 3.490.000 3.631.000 3.433.000 3.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.782.000 6.069.000 5.585.000 5.656.000 5.240.000
Andre inntekter 53.000 157.000 29.000 0 10.000
Driftsinntekter 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000 5.250.000
Varekostnad -1.060.000 -509.000 -362.000 -588.000 -487.000
Lønninger -3.565.000 -3.477.000 -3.432.000 -3.398.000 -3.191.000
Avskrivning -432.000 -437.000 -516.000 -451.000 -426.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.171.000 -1.011.000 -1.046.000 -1.089.000
Driftskostnader -6.311.000 -5.594.000 -5.321.000 -5.483.000 -5.193.000
Driftsresultat 525.000 632.000 293.000 174.000 57.000
Finansinntekter 4.000 3.000 1.000 4.000 11.000
Finanskostnader -12.000 -31.000 -48.000 -53.000 -72.000
Finans -8.000 -28.000 -47.000 -49.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 401.000 462.000 185.000 97.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.438.000 1.394.000 1.335.000 1.257.000 1.392.000
Driftsløsøre 1.147.000 996.000 682.000 810.000 789.000
Sum varige driftsmidler 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000 2.181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000 2.181.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 540.000 448.000 525.000 371.000 349.000
Andre fordringer 46.000 34.000 26.000 25.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 510.000 619.000 1.062.000 970.000 905.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 1.101.000 1.614.000 1.367.000 1.292.000
Sum eiendeler 3.682.000 3.491.000 3.631.000 3.433.000 3.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.132.000 1.731.000 1.269.000 1.383.000 1.286.000
Sum egenkapital 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000 1.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 131.000 89.000 107.000 84.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 176.000 555.000 905.000 979.000 1.247.000
Leverandørgjeld 306.000 233.000 390.000 146.000 276.000
Betalbar skatt 103.000 100.000 79.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 282.000 169.000 280.000 296.000 236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 600.000 606.000 522.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 1.272.000 1.102.000 1.355.000 969.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 3.682.000 3.490.000 3.631.000 3.433.000 3.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -175.000 -1.000 259.000 398.000 455.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.2 1.5 1.6
Soliditet 60.7 52.5 37.8 43.3 40.0
Resultatgrad 7.7 10.2 5.2 3.1 1.1
Rentedekningsgrad 43.8 20.4 6.1 3.4 0.9
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.6 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 14.4 18.2 8.1 5.2 2.0
Signatur
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex