Stub Brygger AS
Juridisk navn:  Stub Brygger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90152644
Postboks 3 Leif Weldings Vei 12 Fax:
3201 Sandefjord 3208 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 888071512
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer
Utvikling:
Omsetning  
  
14.62%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
43.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 243.000 212.000 207.000 200.000 168.000
Resultat: 94.000 47.000 -13.000 24.000 -201.000
Egenkapital: 239.000 166.000 131.000 142.000 126.000
Regnskap for  Stub Brygger AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 243.000 212.000 207.000 200.000 168.000
Driftskostnader -148.000 -164.000 -226.000 -176.000 -370.000
Driftsresultat 94.000 48.000 -19.000 24.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 6.000 0 0
Resultat før skatt 94.000 47.000 -13.000 24.000 -201.000
Skattekostnad -21.000 -12.000 2.000 -7.000 51.000
Årsresultat 73.000 35.000 -12.000 17.000 -150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 411.000 516.000 592.000 682.000 781.000
Sum omløpsmidler 501.000 339.000 213.000 101.000 45.000
Sum eiendeler 912.000 855.000 805.000 783.000 826.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -84.000 -119.000 -108.000 -124.000
Sum egenkapital 239.000 166.000 131.000 142.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 634.000 634.000 634.000 639.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 55.000 41.000 1.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 855.000 806.000 782.000 826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 243.000 212.000 207.000 200.000 168.000
Driftsinntekter 243.000 212.000 207.000 200.000 168.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -84.000 -102.000 -92.000 -92.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -62.000 -134.000 -84.000 -281.000
Driftskostnader -148.000 -164.000 -226.000 -176.000 -370.000
Driftsresultat 94.000 48.000 -19.000 24.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 35.000 -12.000 17.000 -150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 24.000 36.000 34.000 41.000
Fast eiendom 408.000 492.000 538.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 18.000 648.000 740.000
Sum varige driftsmidler 408.000 492.000 556.000 648.000 740.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 411.000 516.000 592.000 682.000 781.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 33.000 33.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 339.000 213.000 68.000 12.000
Sum omløpsmidler 501.000 339.000 213.000 101.000 45.000
Sum eiendeler 912.000 855.000 805.000 783.000 826.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -84.000 -119.000 -108.000 -124.000
Sum egenkapital 239.000 166.000 131.000 142.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 634.000 634.000 634.000 639.000 639.000
Leverandørgjeld 6.000 9.000 41.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 46.000 0 1.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 55.000 41.000 1.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 855.000 806.000 782.000 826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 462.000 284.000 172.000 100.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 12.8 6.2 5.2 1 0.7
Likviditetsgrad 2 12.8 6.2 5.2 1 0.8
Soliditet 26.2 19.4 16.3 18.2 15.3
Resultatgrad 38.7 22.6 -9.2 1 -119.6
Rentedekningsgrad 9 4
Gjeldsgrad 2.8 4.2 5.2 4.5 5.6
Total kapitalrentabilitet 10.3 5.6 -1.6 3.1 -24.3
Signatur
17.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex