Studalen AS
Juridisk navn:  Studalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53412500
Studalen 2 Studalen 2 Fax: 53414260
5417 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Hordaland Stord
Org.nr: 844872062
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/25/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.11%
Resultat  
  
10.78%
Egenkapital  
  
9.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.399.000 3.059.000 2.769.000 3.754.000 3.946.000
Resultat: 781.000 705.000 487.000 1.077.000 921.000
Egenkapital: 4.480.000 4.097.000 3.776.000 3.622.000 4.767.000
Regnskap for  Studalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.399.000 3.059.000 2.769.000 3.754.000 3.946.000
Driftskostnader -2.381.000 -2.095.000 -1.991.000 -2.378.000 -2.644.000
Driftsresultat 1.018.000 964.000 778.000 1.376.000 1.302.000
Finansinntekter 3.000 0 0 2.000 6.000
Finanskostnader -239.000 -259.000 -291.000 -301.000 -387.000
Finans -236.000 -259.000 -291.000 -299.000 -381.000
Resultat før skatt 781.000 705.000 487.000 1.077.000 921.000
Skattekostnad -158.000 -144.000 -93.000 -222.000 -251.000
Årsresultat 623.000 561.000 394.000 855.000 669.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.684.000 8.955.000 9.226.000 9.537.000 10.481.000
Sum omløpsmidler 1.220.000 962.000 815.000 792.000 998.000
Sum eiendeler 9.904.000 9.917.000 10.041.000 10.329.000 11.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.800.000 2.417.000 2.096.000 1.942.000 3.667.000
Sum egenkapital 4.480.000 4.097.000 3.776.000 3.622.000 4.767.000
Sum langsiktig gjeld 4.292.000 4.728.000 5.157.000 5.584.000 5.892.000
Sum kortsiktig gjeld 1.133.000 1.092.000 1.108.000 1.122.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.905.000 9.917.000 10.041.000 10.328.000 11.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 854.000 617.000 451.000 815.000 765.000
Andre inntekter 2.546.000 2.442.000 2.318.000 2.939.000 3.181.000
Driftsinntekter 3.399.000 3.059.000 2.769.000 3.754.000 3.946.000
Varekostnad -575.000 -521.000 -531.000 -827.000 -964.000
Lønninger -860.000 -683.000 -603.000 -579.000 -638.000
Avskrivning -271.000 -271.000 -311.000 -316.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -675.000 -620.000 -546.000 -656.000 -726.000
Driftskostnader -2.381.000 -2.095.000 -1.991.000 -2.378.000 -2.644.000
Driftsresultat 1.018.000 964.000 778.000 1.376.000 1.302.000
Finansinntekter 3.000 0 0 2.000 6.000
Finanskostnader -239.000 -259.000 -291.000 -301.000 -387.000
Finans -236.000 -259.000 -291.000 -299.000 -381.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -240.000 -240.000 -240.000 0 0
Årsresultat 623.000 561.000 394.000 855.000 669.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.684.000 8.955.000 9.226.000 9.497.000 10.396.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 40.000 85.000
Sum varige driftsmidler 8.684.000 8.955.000 9.226.000 9.537.000 10.481.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.684.000 8.955.000 9.226.000 9.537.000 10.481.000
Varebeholdning 80.000 100.000 150.000 150.000 220.000
Kundefordringer 483.000 469.000 456.000 633.000 385.000
Andre fordringer 0 40.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 658.000 354.000 209.000 9.000 393.000
Sum omløpsmidler 1.220.000 962.000 815.000 792.000 998.000
Sum eiendeler 9.904.000 9.917.000 10.041.000 10.329.000 11.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.800.000 2.417.000 2.096.000 1.942.000 3.667.000
Sum egenkapital 4.480.000 4.097.000 3.776.000 3.622.000 4.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 523.000 623.000 735.000 864.000 900.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 229.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.292.000 4.728.000 5.157.000 5.584.000 5.892.000
Leverandørgjeld 79.000 40.000 167.000 79.000 69.000
Betalbar skatt 258.000 256.000 222.000 258.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 173.000 120.000 204.000 213.000
Utbytte -240.000 -240.000 -240.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 383.000 359.000 353.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 1.133.000 1.092.000 1.108.000 1.122.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.905.000 9.917.000 10.041.000 10.328.000 11.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 -130.000 -293.000 -330.000 178.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.7 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.6 0.6 1.0
Soliditet 45.2 41.3 37.6 35.1 41.5
Resultatgrad 29.9 31.5 28.1 36.7 33.0
Rentedekningsgrad 4.3 3.7 2.7 4.6 3.4
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.7 1.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.3 9.7 7.7 13.3 11.4
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES I FELLESSKAP AV TO STYREMEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex