Studio Alf Solsiden As
Juridisk navn:  Studio Alf Solsiden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63801600
City Torvet 3 City Torvet 3 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 981868153
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.24%
Resultat  
  
52.4%
Egenkapital  
  
87.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.205.000 5.943.000 6.347.000 6.081.000 5.852.000
Resultat: 666.000 437.000 589.000 583.000 295.000
Egenkapital: 283.000 151.000 150.000 232.000 220.000
Regnskap for  Studio Alf Solsiden As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.205.000 5.943.000 6.347.000 6.081.000 5.852.000
Driftskostnader -6.537.000 -5.526.000 -5.779.000 -5.519.000 -5.580.000
Driftsresultat 668.000 417.000 569.000 561.000 272.000
Finansinntekter 1.000 23.000 22.000 24.000 31.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -8.000
Finans -1.000 21.000 19.000 22.000 23.000
Resultat før skatt 666.000 437.000 589.000 583.000 295.000
Skattekostnad -155.000 -107.000 -149.000 -159.000 -81.000
Årsresultat 512.000 330.000 440.000 424.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 969.000 1.036.000 732.000 727.000 734.000
Sum omløpsmidler 1.863.000 1.323.000 1.820.000 1.586.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.359.000 2.552.000 2.313.000 2.193.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 1.000 0 82.000 70.000
Sum egenkapital 283.000 151.000 150.000 232.000 220.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.549.000 2.208.000 2.402.000 2.080.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.359.000 2.552.000 2.312.000 2.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.205.000 5.919.000 6.318.000 6.070.000 5.840.000
Andre inntekter 0 24.000 30.000 10.000 12.000
Driftsinntekter 7.205.000 5.943.000 6.347.000 6.081.000 5.852.000
Varekostnad -815.000 -629.000 -675.000 -620.000 -639.000
Lønninger -3.936.000 -3.313.000 -3.577.000 -3.405.000 -3.472.000
Avskrivning -99.000 -65.000 -19.000 -25.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.687.000 -1.519.000 -1.508.000 -1.469.000 -1.442.000
Driftskostnader -6.537.000 -5.526.000 -5.779.000 -5.519.000 -5.580.000
Driftsresultat 668.000 417.000 569.000 561.000 272.000
Finansinntekter 1.000 23.000 22.000 24.000 31.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -8.000
Finans -1.000 21.000 19.000 22.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -379.000 -330.000 -522.000 -411.000 -220.000
Årsresultat 512.000 330.000 440.000 424.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 9.000 14.000 14.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 223.000 288.000 0 19.000 44.000
Sum varige driftsmidler 223.000 288.000 0 19.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 739.000 739.000 717.000 694.000 676.000
Sum anleggsmidler 969.000 1.036.000 732.000 727.000 734.000
Varebeholdning 314.000 253.000 253.000 286.000 292.000
Kundefordringer 0 5.000 3.000 3.000 0
Andre fordringer 25.000 23.000 26.000 18.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.525.000 1.042.000 1.539.000 1.278.000 1.061.000
Sum omløpsmidler 1.863.000 1.323.000 1.820.000 1.586.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.359.000 2.552.000 2.313.000 2.193.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 1.000 0 82.000 70.000
Sum egenkapital 283.000 151.000 150.000 232.000 220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 177.000 94.000 95.000 147.000
Betalbar skatt 152.000 101.000 149.000 159.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 470.000 377.000 410.000 354.000 459.000
Utbytte -379.000 -330.000 -522.000 -411.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 1.459.000 1.223.000 1.227.000 1.061.000 1.063.000
Sum kortsiktig gjeld 2.549.000 2.208.000 2.402.000 2.080.000 1.973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.359.000 2.552.000 2.312.000 2.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -686.000 -885.000 -582.000 -494.000 -514.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6
Soliditet 1 6.4 5.9 10.0 10.0
Resultatgrad 9.3 7 9 9.2 4.6
Rentedekningsgrad 3 208.5 189.7 292.5 37.9
Gjeldsgrad 9 14.6 1 9.0 9.0
Total kapitalrentabilitet 23.6 18.7 23.2 25.3 13.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2018
PROKURA
VATSEND TORE VEGARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex