Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studio Bjerke AS
Juridisk navn:  Studio Bjerke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67590987
Gamle Drammensvei 38C Gamle Drammensvei 38C Fax:
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981873289
Aksjekapital: 780.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/24/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.45%
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-12.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.353.000 5.329.000 5.343.000 5.492.000 6.638.000
Resultat: -50.000 -10.000 474.000 -28.000 150.000
Egenkapital: 334.000 381.000 396.000 45.000 84.000
Regnskap for  Studio Bjerke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.353.000 5.329.000 5.343.000 5.492.000 6.638.000
Driftskostnader -5.370.000 -5.323.000 -4.825.000 -5.492.000 -6.427.000
Driftsresultat -17.000 5.000 519.000 1.000 210.000
Finansinntekter 0 8.000 6.000 6.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -23.000 -51.000 -35.000 -62.000
Finans -33.000 -15.000 -45.000 -29.000 -60.000
Resultat før skatt -50.000 -10.000 474.000 -28.000 150.000
Skattekostnad 4.000 -5.000 -123.000 -12.000 -41.000
Årsresultat -46.000 -15.000 351.000 -39.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.000 273.000 333.000 513.000 586.000
Sum omløpsmidler 921.000 1.121.000 1.141.000 1.098.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.394.000 1.474.000 1.611.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 -399.000 -384.000 -735.000 -696.000
Sum egenkapital 334.000 381.000 396.000 45.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 846.000 1.012.000 1.078.000 1.567.000 1.582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.393.000 1.474.000 1.612.000 1.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.284.000 5.263.000 5.343.000 5.492.000 6.638.000
Andre inntekter 69.000 65.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.353.000 5.329.000 5.343.000 5.492.000 6.638.000
Varekostnad -502.000 -456.000 -386.000 -398.000 -516.000
Lønninger -3.710.000 -3.589.000 -3.376.000 -4.094.000 -4.771.000
Avskrivning -38.000 -55.000 -58.000 -61.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.120.000 -1.223.000 -1.005.000 -939.000 -1.075.000
Driftskostnader -5.370.000 -5.323.000 -4.825.000 -5.492.000 -6.427.000
Driftsresultat -17.000 5.000 519.000 1.000 210.000
Finansinntekter 0 8.000 6.000 6.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -23.000 -51.000 -35.000 -62.000
Finans -33.000 -15.000 -45.000 -29.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -15.000 351.000 -39.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 103.000 108.000 231.000 243.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 152.000 169.000 224.000 282.000 343.000
Sum varige driftsmidler 152.000 169.000 224.000 282.000 343.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 259.000 273.000 333.000 513.000 586.000
Varebeholdning 152.000 204.000 169.000 108.000 89.000
Kundefordringer 4.000 6.000 9.000 12.000 20.000
Andre fordringer 763.000 838.000 870.000 958.000 729.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 72.000 94.000 19.000 242.000
Sum omløpsmidler 921.000 1.121.000 1.141.000 1.098.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.394.000 1.474.000 1.611.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 -399.000 -384.000 -735.000 -696.000
Sum egenkapital 334.000 381.000 396.000 45.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 155.000 140.000 179.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 23.000 125.000 306.000 208.000
Betalbar skatt -20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 446.000 521.000 394.000 568.000 696.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 314.000 419.000 514.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 846.000 1.012.000 1.078.000 1.567.000 1.582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.393.000 1.474.000 1.612.000 1.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 109.000 63.000 -469.000 -501.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Soliditet 28.3 27.4 26.9 2.8 5.0
Resultatgrad -0.3 0.1 9.7 0.0 3.2
Rentedekningsgrad -0.5 0.2 10.2 0.2 3.4
Gjeldsgrad 2.5 2.7 2.7 34.8 18.8
Total kapitalrentabilitet -1.4 0.9 35.6 0.4 12.7
Signatur
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex