Studio Bli Z Express Frisører As
Juridisk navn:  Studio Bli Z Express Frisører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67542200
Rådmann Halmrasts Vei 18 Claude Monets alle 21 Fax:
1337 Sandvika 1338 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920328830
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.64%
Resultat  
  
-392.45%
Egenkapital  
  
-1127.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 856.000 1.330.000
Resultat: -261.000 -53.000
Egenkapital: -221.000 -18.000
Regnskap for  Studio Bli Z Express Frisører As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 856.000 1.330.000
Driftskostnader -1.114.000 -1.383.000
Driftsresultat -259.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Resultat før skatt -261.000 -53.000
Skattekostnad 57.000 11.000
Årsresultat -204.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 153.000
Sum omløpsmidler -85.000 221.000
Sum eiendeler 105.000 374.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -48.000
Sum egenkapital -221.000 -18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 856.000 1.330.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 856.000 1.330.000
Varekostnad -26.000 -127.000
Lønninger -450.000 -942.000
Avskrivning -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -545.000 -367.000
Driftskostnader -1.114.000 -1.383.000
Driftsresultat -259.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -204.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 13.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 120.000 140.000
Sum varige driftsmidler 120.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 190.000 153.000
Varebeholdning 0 73.000
Kundefordringer -83.000 0
Andre fordringer -89.000 36.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 87.000 112.000
Sum omløpsmidler -85.000 221.000
Sum eiendeler 105.000 374.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -48.000
Sum egenkapital -221.000 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 34.000 -6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 117.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -412.000 -171.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 -0.3 0.4
Soliditet -208.5 -4.8
Resultatgrad -30.3 -3.9
Rentedekningsgrad -129.5 -
Gjeldsgrad -1.5 -21.8
Total kapitalrentabilitet -244.3 -13.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex