Studio Face & Body As
Juridisk navn:  Studio Face & Body As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67803400
Skollerudveien 11 Skollerudveien 11 Fax:
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912978265
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/3/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stein Erik Stubmo
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.61%
Resultat  
  
52.38%
Egenkapital  
  
53.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 783.000 804.000 881.000 914.000 896.000
Resultat: 64.000 42.000 11.000 41.000 -11.000
Egenkapital: 141.000 92.000 60.000 52.000 19.000
Regnskap for  Studio Face & Body As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 783.000 804.000 881.000 914.000 896.000
Driftskostnader -720.000 -763.000 -869.000 -873.000 -908.000
Driftsresultat 63.000 42.000 11.000 41.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 42.000 11.000 41.000 -11.000
Skattekostnad -15.000 -10.000 -3.000 -8.000 0
Årsresultat 49.000 32.000 8.000 33.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 341.000 299.000 278.000 293.000 218.000
Sum eiendeler 341.000 299.000 278.000 293.000 218.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 62.000 30.000 22.000 -11.000
Sum egenkapital 141.000 92.000 60.000 52.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 208.000 218.000 242.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000 300.000 278.000 294.000 218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 783.000 804.000 881.000 914.000 896.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 783.000 804.000 881.000 914.000 896.000
Varekostnad -85.000 -124.000 -128.000 -164.000 -172.000
Lønninger -433.000 -436.000 -449.000 -470.000 -496.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -203.000 -292.000 -239.000 -240.000
Driftskostnader -720.000 -763.000 -869.000 -873.000 -908.000
Driftsresultat 63.000 42.000 11.000 41.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 32.000 8.000 33.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 84.000 84.000 95.000 88.000 94.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 257.000 215.000 182.000 206.000 123.000
Sum omløpsmidler 341.000 299.000 278.000 293.000 218.000
Sum eiendeler 341.000 299.000 278.000 293.000 218.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 62.000 30.000 22.000 -11.000
Sum egenkapital 141.000 92.000 60.000 52.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 24.000 35.000 10.000
Betalbar skatt 15.000 10.000 3.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 71.000 60.000 70.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 126.000 131.000 130.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 208.000 218.000 242.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000 300.000 278.000 294.000 218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 91.000 60.000 51.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.8 0.9 0.7
Soliditet 41.2 30.7 21.6 17.7 8.7
Resultatgrad 8 5.2 1.2 4.5 -1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 2.3 3.6 4.7 10.5
Total kapitalrentabilitet 18.4 1 4 13.9 -5.0
Signatur
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NGUYEN LAI MONG THI
Prokurister
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
NGUYEN LAI MONG THI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex