Studio Flid Frisør As
Juridisk navn:  Studio Flid Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63862000
Postboks 58 Senterveien Senterveien 12 Fax:
1931 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 919867795
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.655.000
Resultat: 49.000
Egenkapital: 62.000
Regnskap for  Studio Flid Frisør As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.655.000
Driftskostnader -1.590.000
Driftsresultat 65.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -18.000
Finans -17.000
Resultat før skatt 49.000
Skattekostnad -11.000
Årsresultat 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000
Sum omløpsmidler 741.000
Sum eiendeler 770.000
Sum opptjent egenkapital 38.000
Sum egenkapital 62.000
Sum langsiktig gjeld 309.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.645.000
Andre inntekter 10.000
Driftsinntekter 1.655.000
Varekostnad -297.000
Lønninger -898.000
Avskrivning -11.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -384.000
Driftskostnader -1.590.000
Driftsresultat 65.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -18.000
Finans -17.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 29.000
Sum varige driftsmidler 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 29.000
Varebeholdning 163.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 19.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 560.000
Sum omløpsmidler 741.000
Sum eiendeler 770.000
Sum opptjent egenkapital 38.000
Sum egenkapital 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000
Sum langsiktig gjeld 309.000
Leverandørgjeld 39.000
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 8.1
Resultatgrad 3.9
Rentedekningsgrad 3.6
Gjeldsgrad 11.4
Total kapitalrentabilitet 8.6
Signatur
09.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2018
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex