Studioleiligheter AS
Juridisk navn:  Studioleiligheter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23365038
Torvet 3 Torvet 3 Fax: 23365066
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 894492902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
11.16%
Egenkapital  
  
26.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.072.000 2.032.000 1.976.000 1.903.000 1.898.000
Resultat: 717.000 645.000 466.000 209.000 314.000
Egenkapital: 2.635.000 2.083.000 1.593.000 1.244.000 1.091.000
Regnskap for  Studioleiligheter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.072.000 2.032.000 1.976.000 1.903.000 1.898.000
Driftskostnader -574.000 -739.000 -696.000 -879.000 -614.000
Driftsresultat 1.498.000 1.293.000 1.280.000 1.024.000 1.284.000
Finansinntekter 18.000 115.000 7.000 15.000 5.000
Finanskostnader -799.000 -764.000 -821.000 -830.000 -975.000
Finans -781.000 -649.000 -814.000 -815.000 -970.000
Resultat før skatt 717.000 645.000 466.000 209.000 314.000
Skattekostnad -165.000 -155.000 -117.000 -57.000 -85.000
Årsresultat 552.000 490.000 350.000 152.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.470.000 24.476.000 25.124.000 25.130.000 25.140.000
Sum omløpsmidler 2.415.000 1.803.000 1.374.000 1.243.000 1.468.000
Sum eiendeler 26.885.000 26.279.000 26.498.000 26.373.000 26.608.000
Sum opptjent egenkapital 2.535.000 1.983.000 1.493.000 1.144.000 991.000
Sum egenkapital 2.635.000 2.083.000 1.593.000 1.244.000 1.091.000
Sum langsiktig gjeld 23.792.000 23.792.000 24.509.000 24.806.000 25.099.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 403.000 394.000 323.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 26.885.000 26.278.000 26.496.000 26.373.000 26.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.072.000 2.032.000 1.976.000 1.903.000 1.898.000
Driftsinntekter 2.072.000 2.032.000 1.976.000 1.903.000 1.898.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -735.000 -691.000 -873.000 -607.000
Driftskostnader -574.000 -739.000 -696.000 -879.000 -614.000
Driftsresultat 1.498.000 1.293.000 1.280.000 1.024.000 1.284.000
Finansinntekter 18.000 115.000 7.000 15.000 5.000
Finanskostnader -799.000 -764.000 -821.000 -830.000 -975.000
Finans -781.000 -649.000 -814.000 -815.000 -970.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 552.000 490.000 350.000 152.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 8.000 2.000 4.000 8.000
Fast eiendom 24.453.000 24.453.000 25.103.000 25.103.000 25.103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 19.000 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 24.465.000 24.468.000 25.121.000 25.126.000 25.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.470.000 24.476.000 25.124.000 25.130.000 25.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 84.000 54.000 33.000 53.000
Andre fordringer 75.000 73.000 26.000 57.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.321.000 1.646.000 1.294.000 1.153.000 1.371.000
Sum omløpsmidler 2.415.000 1.803.000 1.374.000 1.243.000 1.468.000
Sum eiendeler 26.885.000 26.279.000 26.498.000 26.373.000 26.608.000
Sum opptjent egenkapital 2.535.000 1.983.000 1.493.000 1.144.000 991.000
Sum egenkapital 2.635.000 2.083.000 1.593.000 1.244.000 1.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.792.000 23.792.000 24.509.000 24.806.000 25.099.000
Leverandørgjeld 2.000 4.000 33.000 49.000 73.000
Betalbar skatt 162.000 161.000 115.000 53.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 239.000 247.000 221.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 403.000 394.000 323.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 26.885.000 26.278.000 26.496.000 26.373.000 26.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.957.000 1.400.000 980.000 920.000 1.051.000
Likviditetsgrad 1 5.3 4.5 3.5 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 5.3 4.5 3.5 3.9 3.6
Soliditet 9.8 7.9 6 4.7 4.1
Resultatgrad 72.3 63.6 64.8 53.8 67.7
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 1.6 1.3 1.3
Gjeldsgrad 9.2 11.6 15.6 20.2 23.4
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.4 4.9 3.9 4.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex