Südøst Torshov AS
Juridisk navn:  Sudøst Torshov AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22091280
John Colletts Allé 8 Nydalsveien 28 Fax: 22091281
0852 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990927235
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-2.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.260.000 0
Resultat: -3.000 -2.000 -53.000 635.000 1.000
Egenkapital: -150.000 -147.000 -72.000 -13.000 -614.000
Regnskap for  Südøst Torshov AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.260.000 0
Driftskostnader 0 -2.000 -53.000 -1.587.000 -29.000
Driftsresultat 0 -2.000 -53.000 673.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 30.000
Finanskostnader -3.000 0 0 -45.000 0
Finans -3.000 0 0 -38.000 30.000
Resultat før skatt -3.000 -2.000 -53.000 635.000 1.000
Skattekostnad 0 -72.000 -7.000 -34.000 0
Årsresultat -3.000 -74.000 -60.000 602.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.000 52.000 44.000 287.000 170.000
Sum eiendeler 62.000 65.000 44.000 287.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -183.000 -109.000 -49.000 -651.000
Sum egenkapital -150.000 -147.000 -72.000 -13.000 -614.000
Sum langsiktig gjeld -1.573.000 57.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.785.000 155.000 116.000 300.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 66.000 44.000 288.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 2.260.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.260.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -9.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 7.000 -53.000 -1.587.000 -29.000
Driftskostnader 0 -2.000 -53.000 -1.587.000 -29.000
Driftsresultat 0 -2.000 -53.000 673.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 30.000
Finanskostnader -3.000 0 0 -45.000 0
Finans -3.000 0 0 -38.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -74.000 -60.000 602.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 52.000 44.000 287.000 82.000
Sum omløpsmidler 49.000 52.000 44.000 287.000 170.000
Sum eiendeler 62.000 65.000 44.000 287.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -183.000 -109.000 -49.000 -651.000
Sum egenkapital -150.000 -147.000 -72.000 -13.000 -614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 57.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -1.573.000 57.000 0 0 0
Leverandørgjeld -6.000 -6.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 15.000 15.000 40.000 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 -3.000 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.779.000 149.000 76.000 264.000 775.000
Sum kortsiktig gjeld 1.785.000 155.000 116.000 300.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 66.000 44.000 288.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.736.000 -103.000 -72.000 -13.000 -614.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.4 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.4 1 0.3
Soliditet -241.9 -226.2 -163.6 -4.5 -361.2
Resultatgrad 29.8
Rentedekningsgrad 0 1
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.6 -23.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 0 -3.1 -120.5 236.9 0.6
Signatur
29.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex