Sula Ride Og Fritidsenter AS
Juridisk navn:  Sula Ride Og Fritidsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70192977
Postboks 317 Fax:
6030 Langevåg 6030 Langevåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 968490036
Aksjekapital: 166.700 NOK
Etableringsdato: 8/26/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.55%
Resultat  
  
406.25%
Egenkapital  
  
7.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 477.000 330.000 330.000 208.000 320.000
Resultat: 49.000 -16.000 107.000 -104.000 59.000
Egenkapital: 677.000 628.000 769.000 662.000 766.000
Regnskap for  Sula Ride Og Fritidsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 477.000 330.000 330.000 208.000 320.000
Driftskostnader -363.000 -287.000 -169.000 -243.000 -188.000
Driftsresultat 114.000 43.000 160.000 -35.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 -54.000 -69.000 -74.000
Finans -66.000 -59.000 -54.000 -69.000 -74.000
Resultat før skatt 49.000 -16.000 107.000 -104.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -16.000 107.000 -104.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.762.000 1.600.000 1.670.000 1.743.000 1.820.000
Sum omløpsmidler 364.000 338.000 429.000 334.000 420.000
Sum eiendeler 2.126.000 1.938.000 2.099.000 2.077.000 2.240.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 461.000 602.000 495.000 600.000
Sum egenkapital 677.000 628.000 769.000 662.000 766.000
Sum langsiktig gjeld 1.416.000 1.262.000 1.329.000 1.400.000 1.411.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 48.000 2.000 15.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 2.126.000 1.938.000 2.100.000 2.077.000 2.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 0 0 0 0
Andre inntekter 440.000 330.000 330.000 208.000 320.000
Driftsinntekter 477.000 330.000 330.000 208.000 320.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -83.000 -70.000 -73.000 -77.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -217.000 -96.000 -166.000 -88.000
Driftskostnader -363.000 -287.000 -169.000 -243.000 -188.000
Driftsresultat 114.000 43.000 160.000 -35.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 -54.000 -69.000 -74.000
Finans -66.000 -59.000 -54.000 -69.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -16.000 107.000 -104.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.762.000 1.586.000 1.652.000 1.721.000 1.792.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 18.000 23.000 28.000
Sum varige driftsmidler 1.762.000 1.600.000 1.670.000 1.743.000 1.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.762.000 1.600.000 1.670.000 1.743.000 1.820.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 330.000 330.000 200.000 266.000
Andre fordringer 276.000 7.000 99.000 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 1.000 1.000 91.000 154.000
Sum omløpsmidler 364.000 338.000 429.000 334.000 420.000
Sum eiendeler 2.126.000 1.938.000 2.099.000 2.077.000 2.240.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 461.000 602.000 495.000 600.000
Sum egenkapital 677.000 628.000 769.000 662.000 766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.416.000 1.262.000 1.329.000 1.400.000 1.411.000
Leverandørgjeld 33.000 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 48.000 0 15.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 48.000 2.000 15.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 2.126.000 1.938.000 2.100.000 2.077.000 2.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 331.000 290.000 427.000 319.000 357.000
Likviditetsgrad 1 1 7 214.5 22.3 6.7
Likviditetsgrad 2 1 7 214.5 22.3 6.7
Soliditet 31.8 32.4 36.6 31.9 34.2
Resultatgrad 23.9 1 48.5 -16.8 41.3
Rentedekningsgrad 1.7 0.7 3 -0.5 1.8
Gjeldsgrad 2.1 2.1 1.7 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 2.2 7.6 -1.7 5.9
Signatur
25.08.2016
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HAVNEGJERDE BENGT
OSKARSON ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex