Sulabrands As
Juridisk navn:  Sulabrands As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kildehaugen 1 Kildehaugen 1 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 919932872
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1216.67%
Resultat  
  
346.15%
Egenkapital  
  
3100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 316.000 24.000
Resultat: 64.000 -26.000
Egenkapital: 60.000 -2.000
Regnskap for  Sulabrands As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 316.000 24.000
Driftskostnader -252.000 -50.000
Driftsresultat 64.000 -26.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 64.000 -26.000
Skattekostnad -9.000 0
Årsresultat 56.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 161.000 140.000
Sum eiendeler 161.000 140.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -26.000
Sum egenkapital 60.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 316.000 24.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 316.000 24.000
Varekostnad -94.000 -22.000
Lønninger -70.000 -17.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -11.000
Driftskostnader -252.000 -50.000
Driftsresultat 64.000 -26.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 56.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 146.000 103.000
Kundefordringer 12.000 5.000
Andre fordringer 0 22.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000
Sum omløpsmidler 161.000 140.000
Sum eiendeler 161.000 140.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -26.000
Sum egenkapital 60.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 82.000 133.000
Betalbar skatt 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3
Soliditet 37.3 -1.4
Resultatgrad 20.3 -108.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 -70.5
Total kapitalrentabilitet 39.8 -18.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex