Suldal Hestesenter AS
Juridisk navn:  Suldal Hestesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52799944
Gullingvegen 87 Gullingvegen 87 Fax: 52797316
4230 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 970893555
Aksjekapital: 1.630.995 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/25/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Skudal Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Andromeda Økonomi Irmelin Krogsæther
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.3%
Resultat  
  
-1125.71%
Egenkapital  
  
-108.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.326.000 3.836.000 3.114.000 3.750.000 4.068.000
Resultat: -858.000 -70.000 -914.000 -334.000 129.000
Egenkapital: -54.000 616.000 704.000 1.441.000 1.218.000
Regnskap for  Suldal Hestesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.326.000 3.836.000 3.114.000 3.750.000 4.068.000
Driftskostnader -4.095.000 -3.843.000 -3.980.000 -4.030.000 -3.890.000
Driftsresultat -770.000 -7.000 -866.000 -279.000 178.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -89.000 -63.000 -51.000 -57.000 -56.000
Finans -89.000 -63.000 -48.000 -55.000 -49.000
Resultat før skatt -858.000 -70.000 -914.000 -334.000 129.000
Skattekostnad 189.000 -19.000 177.000 57.000 -42.000
Årsresultat -670.000 -89.000 -737.000 -277.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.782.000 2.882.000 2.533.000 1.616.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 2.288.000 1.921.000 2.617.000 1.868.000
Sum eiendeler 4.277.000 5.170.000 4.454.000 4.233.000 3.234.000
Sum opptjent egenkapital -1.685.000 -1.015.000 -927.000 -190.000 87.000
Sum egenkapital -54.000 616.000 704.000 1.441.000 1.218.000
Sum langsiktig gjeld 3.577.000 3.867.000 2.985.000 1.975.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 754.000 688.000 765.000 817.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 5.171.000 4.454.000 4.233.000 3.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.021.000 3.069.000 2.864.000 3.422.000 3.457.000
Andre inntekter 304.000 766.000 249.000 328.000 611.000
Driftsinntekter 3.326.000 3.836.000 3.114.000 3.750.000 4.068.000
Varekostnad -1.587.000 -1.311.000 -1.453.000 -1.551.000 -1.361.000
Lønninger -1.254.000 -1.156.000 -1.354.000 -1.119.000 -1.116.000
Avskrivning -314.000 -251.000 -227.000 -128.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -940.000 -1.136.000 -949.000 -1.244.000 -1.289.000
Driftskostnader -4.095.000 -3.843.000 -3.980.000 -4.030.000 -3.890.000
Driftsresultat -770.000 -7.000 -866.000 -279.000 178.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -89.000 -63.000 -51.000 -57.000 -56.000
Finans -89.000 -63.000 -48.000 -55.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -670.000 -89.000 -737.000 -277.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 937.000 748.000 767.000 590.000 533.000
Fast eiendom 358.000 396.000 429.000 406.000 143.000
Maskiner anlegg 0 755.000 862.000 103.000 71.000
Driftsløsøre 1.487.000 983.000 475.000 517.000 619.000
Sum varige driftsmidler 1.845.000 2.134.000 1.766.000 1.026.000 833.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.782.000 2.882.000 2.533.000 1.616.000 1.366.000
Varebeholdning 1.316.000 1.509.000 1.233.000 1.174.000 947.000
Kundefordringer 220.000 552.000 541.000 894.000 350.000
Andre fordringer 81.000 118.000 79.000 55.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 108.000 67.000 494.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 2.288.000 1.921.000 2.617.000 1.868.000
Sum eiendeler 4.277.000 5.170.000 4.454.000 4.233.000 3.234.000
Sum opptjent egenkapital -1.685.000 -1.015.000 -927.000 -190.000 87.000
Sum egenkapital -54.000 616.000 704.000 1.441.000 1.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 144.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.577.000 3.867.000 2.985.000 1.975.000 1.280.000
Leverandørgjeld 112.000 166.000 122.000 317.000 -50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 82.000 127.000 283.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 477.000 439.000 372.000 217.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 754.000 688.000 765.000 817.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 5.171.000 4.454.000 4.233.000 3.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 1.600.000 1.156.000 1.800.000 1.131.000
Likviditetsgrad 1 2 3.3 2.5 3.2 2.5
Likviditetsgrad 2 0.2 1.1 0.9 1.8 1.3
Soliditet -1.3 11.9 15.8 3 37.7
Resultatgrad -23.2 -0.2 -27.8 -7.4 4.4
Rentedekningsgrad -8.7 -0.1 -4.9 3.3
Gjeldsgrad -80.2 7.4 5.3 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.1 -19.4 -6.5 5.7
Signatur
19.05.2020
DAGLEG LEIAR ELLER STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex