Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Juridisk navn:  Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67554700
Postboks 473 Industriveien 40 Fax: 67548603
1302 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 933738302
Aksjekapital: 502.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 6/10/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.21%
Resultat  
  
114.02%
Egenkapital  
  
255.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 230.027.000 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000
Resultat: 2.510.000 -17.908.000 -11.016.000 4.377.000 4.682.000
Egenkapital: 1.158.000 -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000
Regnskap for  Sulzer Pumps Wastewater Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 230.027.000 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000
Driftskostnader -226.731.000 -160.817.000 -167.606.000 -136.378.000 -133.259.000
Driftsresultat 3.296.000 -17.239.000 -10.156.000 4.181.000 4.396.000
Finansinntekter 774.000 424.000 113.000 293.000 300.000
Finanskostnader -1.561.000 -1.092.000 -972.000 -97.000 -14.000
Finans -787.000 -668.000 -859.000 196.000 286.000
Resultat før skatt 2.510.000 -17.908.000 -11.016.000 4.377.000 4.682.000
Skattekostnad -608.000 3.805.000 2.511.000 -1.115.000 -1.303.000
Årsresultat 1.902.000 -14.103.000 -8.506.000 3.262.000 3.379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.395.000 20.441.000 19.081.000 6.286.000 4.135.000
Sum omløpsmidler 121.817.000 90.084.000 60.644.000 43.776.000 51.780.000
Sum eiendeler 139.212.000 110.525.000 79.725.000 50.062.000 55.915.000
Sum opptjent egenkapital -16.090.000 -17.992.000 -3.890.000 4.616.000 5.354.000
Sum egenkapital 1.158.000 -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000
Sum langsiktig gjeld 348.000 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000
Sum kortsiktig gjeld 137.705.000 110.658.000 64.974.000 25.970.000 31.826.000
Sum gjeld og egenkapital 139.212.000 110.526.000 79.725.000 50.062.000 55.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 230.027.000 143.578.000 156.869.000 139.937.000 137.031.000
Andre inntekter 0 0 580.000 622.000 625.000
Driftsinntekter 230.027.000 143.578.000 157.449.000 140.559.000 137.656.000
Varekostnad -157.111.000 -80.881.000 -84.379.000 -83.927.000 -85.453.000
Lønninger -55.960.000 -52.983.000 -52.754.000 -32.434.000 -31.260.000
Avskrivning -2.726.000 -2.683.000 -1.442.000 -199.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.934.000 -24.270.000 -29.031.000 -19.818.000 -16.302.000
Driftskostnader -226.731.000 -160.817.000 -167.606.000 -136.378.000 -133.259.000
Driftsresultat 3.296.000 -17.239.000 -10.156.000 4.181.000 4.396.000
Finansinntekter 774.000 424.000 113.000 293.000 300.000
Finanskostnader -1.561.000 -1.092.000 -972.000 -97.000 -14.000
Finans -787.000 -668.000 -859.000 196.000 286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 -6.242.000
Årsresultat 1.902.000 -14.103.000 -8.506.000 3.262.000 3.379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.698.000 11.370.000 9.627.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.064.000 1.302.000 1.540.000 112.000 0
Driftsløsøre 1.930.000 1.878.000 2.034.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 2.994.000 3.180.000 3.574.000 139.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.703.000 5.892.000 5.880.000 6.147.000 4.135.000
Sum anleggsmidler 17.395.000 20.441.000 19.081.000 6.286.000 4.135.000
Varebeholdning 60.983.000 48.824.000 8.024.000 10.705.000 9.414.000
Kundefordringer 28.202.000 29.915.000 44.288.000 25.376.000 31.452.000
Andre fordringer 32.523.000 1.204.000 581.000 7.514.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 3.007.000 0 0 229.000
Sum omløpsmidler 121.817.000 90.084.000 60.644.000 43.776.000 51.780.000
Sum eiendeler 139.212.000 110.525.000 79.725.000 50.062.000 55.915.000
Sum opptjent egenkapital -16.090.000 -17.992.000 -3.890.000 4.616.000 5.354.000
Sum egenkapital 1.158.000 -743.000 13.359.000 21.865.000 22.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 348.000 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 348.000 611.000 1.392.000 2.227.000 1.487.000
Leverandørgjeld 14.688.000 19.044.000 12.191.000 8.978.000 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 448.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.143.000 9.949.000 11.419.000 4.283.000 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 -6.242.000
Annen kortsiktig gjeld 113.874.000 81.664.000 41.364.000 8.261.000 31.826.000
Sum kortsiktig gjeld 137.705.000 110.658.000 64.974.000 25.970.000 31.826.000
Sum gjeld og egenkapital 139.212.000 110.526.000 79.725.000 50.062.000 55.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.888.000 -20.574.000 -4.330.000 17.806.000 19.954.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.8 1.3 1.4
Soliditet 0.8 -0.7 16.8 43.7 40.4
Resultatgrad 1.4 -6.5 3 3.2
Rentedekningsgrad 2.1 -15.8 -10.4 43.1 335.4
Gjeldsgrad 119.2 -149.8 5 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 2.9 -15.2 -12.6 8.9 8.4
Signatur
03.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex