Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sun Solution As
Juridisk navn:  Sun Solution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532646
Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 984721935
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/25/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Enge Botten As
Utvikling:
Omsetning  
  
80.33%
Resultat  
  
117.54%
Egenkapital  
  
11.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.219.000 676.000 698.000 777.000 842.000
Resultat: 124.000 57.000 -27.000 114.000 83.000
Egenkapital: 929.000 833.000 789.000 809.000 723.000
Regnskap for  Sun Solution As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.219.000 676.000 698.000 777.000 842.000
Driftskostnader -1.100.000 -620.000 -726.000 -663.000 -759.000
Driftsresultat 120.000 57.000 -28.000 114.000 83.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 124.000 57.000 -27.000 114.000 83.000
Skattekostnad -28.000 -13.000 8.000 -29.000 -23.000
Årsresultat 96.000 44.000 -20.000 85.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 569.000 338.000 339.000 515.000
Sum omløpsmidler 1.442.000 405.000 483.000 565.000 383.000
Sum eiendeler 1.442.000 974.000 821.000 904.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 733.000 689.000 709.000 623.000
Sum egenkapital 929.000 833.000 789.000 809.000 723.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 22.000 19.000 26.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 119.000 13.000 69.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 1.441.000 974.000 821.000 904.000 898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.063.000 676.000 698.000 777.000 842.000
Andre inntekter 156.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.219.000 676.000 698.000 777.000 842.000
Varekostnad -34.000 -13.000 -13.000 -16.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -42.000 -119.000 -98.000 -46.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.024.000 -488.000 -615.000 -601.000 -703.000
Driftskostnader -1.100.000 -620.000 -726.000 -663.000 -759.000
Driftsresultat 120.000 57.000 -28.000 114.000 83.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 44.000 -20.000 85.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 27.000 67.000 107.000
Driftsløsøre 0 569.000 311.000 164.000 0
Sum varige driftsmidler 0 569.000 338.000 231.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 108.000 408.000
Sum anleggsmidler 0 569.000 338.000 339.000 515.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 298.000 0 0 0 0
Andre fordringer 216.000 218.000 225.000 225.000 251.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 927.000 187.000 258.000 341.000 132.000
Sum omløpsmidler 1.442.000 405.000 483.000 565.000 383.000
Sum eiendeler 1.442.000 974.000 821.000 904.000 898.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 733.000 689.000 709.000 623.000
Sum egenkapital 929.000 833.000 789.000 809.000 723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 22.000 19.000 26.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 74.000 13.000 13.000 0 100.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 22.000 19.000 26.000 27.000
Leverandørgjeld 124.000 88.000 1.000 41.000 15.000
Betalbar skatt 36.000 10.000 0 29.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 499.000 119.000 13.000 69.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 1.441.000 974.000 821.000 904.000 898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 943.000 286.000 470.000 496.000 235.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.4 37.2 8.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.9 3.4 37.2 8.2 2.6
Soliditet 64.5 85.5 96.1 89.5 80.5
Resultatgrad 9.8 8.4 14.7 9.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 5.9 -3.4 12.6 9.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex