Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sund Folkehøgskole
Juridisk navn:  Sund Folkehøgskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74124900
Flagvegen 95 Flagvegen 95 Fax: 74124910
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 969468948
Aksjekapital: 7.701.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 2/11/1949
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.7%
Resultat  
  
-53.81%
Egenkapital  
  
4.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.857.000 26.851.000 25.681.000 25.698.000 25.259.000
Resultat: 327.000 708.000 730.000 301.000 164.000
Egenkapital: 7.701.000 7.374.000 6.666.000 5.936.000 5.635.000
Regnskap for  Sund Folkehøgskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.857.000 26.851.000 25.681.000 25.698.000 25.259.000
Driftskostnader -25.247.000 -25.850.000 -24.559.000 -24.973.000 -24.603.000
Driftsresultat 610.000 1.001.000 1.122.000 725.000 656.000
Finansinntekter 39.000 19.000 21.000 31.000 37.000
Finanskostnader -322.000 -312.000 -413.000 -455.000 -529.000
Finans -283.000 -293.000 -392.000 -424.000 -492.000
Resultat før skatt 327.000 708.000 730.000 301.000 164.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 708.000 730.000 301.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.969.000 14.546.000 15.736.000 17.116.000 17.812.000
Sum omløpsmidler 8.343.000 8.079.000 5.783.000 4.177.000 3.729.000
Sum eiendeler 23.312.000 22.625.000 21.519.000 21.293.000 21.541.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.374.000 6.666.000 5.936.000 5.635.000
Sum egenkapital 7.701.000 7.374.000 6.666.000 5.936.000 5.635.000
Sum langsiktig gjeld 10.972.000 10.055.000 10.718.000 11.322.000 11.599.000
Sum kortsiktig gjeld 4.639.000 5.195.000 4.134.000 4.035.000 4.307.000
Sum gjeld og egenkapital 23.312.000 22.624.000 21.518.000 21.293.000 21.541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.000
Andre inntekter 25.857.000 26.851.000 25.681.000 25.698.000 25.257.000
Driftsinntekter 25.857.000 26.851.000 25.681.000 25.698.000 25.259.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.041.000 -13.406.000 -13.209.000 -12.962.000 -12.411.000
Avskrivning -1.623.000 -1.744.000 -1.711.000 -1.683.000 -1.665.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.583.000 -10.700.000 -9.639.000 -10.328.000 -10.527.000
Driftskostnader -25.247.000 -25.850.000 -24.559.000 -24.973.000 -24.603.000
Driftsresultat 610.000 1.001.000 1.122.000 725.000 656.000
Finansinntekter 39.000 19.000 21.000 31.000 37.000
Finanskostnader -322.000 -312.000 -413.000 -455.000 -529.000
Finans -283.000 -293.000 -392.000 -424.000 -492.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 708.000 730.000 301.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.975.000 13.591.000 14.780.000 16.149.000 16.919.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 994.000 955.000 956.000 967.000 893.000
Sum varige driftsmidler 14.969.000 14.546.000 15.736.000 17.116.000 17.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.969.000 14.546.000 15.736.000 17.116.000 17.812.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 288.000 172.000 230.000 462.000 191.000
Andre fordringer 549.000 866.000 740.000 401.000 659.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.505.000 7.041.000 4.813.000 3.314.000 2.878.000
Sum omløpsmidler 8.343.000 8.079.000 5.783.000 4.177.000 3.729.000
Sum eiendeler 23.312.000 22.625.000 21.519.000 21.293.000 21.541.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.374.000 6.666.000 5.936.000 5.635.000
Sum egenkapital 7.701.000 7.374.000 6.666.000 5.936.000 5.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.972.000 10.055.000 10.718.000 11.322.000 11.599.000
Leverandørgjeld 1.303.000 2.105.000 1.282.000 1.411.000 1.731.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 944.000 822.000 881.000 818.000 820.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.392.000 2.269.000 1.970.000 1.806.000 1.756.000
Sum kortsiktig gjeld 4.639.000 5.195.000 4.134.000 4.035.000 4.307.000
Sum gjeld og egenkapital 23.312.000 22.624.000 21.518.000 21.293.000 21.541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.704.000 2.884.000 1.649.000 142.000 -578.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.4 1.1 0.9
Soliditet 3 32.6 3 27.9 26.2
Resultatgrad 2.4 3.7 4.4 2.8 2.6
Rentedekningsgrad 1.9 3.2 2.7 1.7 1.3
Gjeldsgrad 2 2.1 2.2 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.5 5.3 3.6 3.2
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex