Sunde Kiosk Og Gatekjøkken ANS
Juridisk navn:  Sunde Kiosk Og Gatekjøkken ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190106
Sunde Fax: 70190004
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 957920942
Aksjekapital: 137.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/1990
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.69%
Resultat  
  
6612.5%
Egenkapital  
  
142.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003
Omsetning: 2.451.000 2.545.000
Resultat: 537.000 8.000
Egenkapital: 235.000 97.000
Regnskap for  Sunde Kiosk Og Gatekjøkken ANS
Resultat 2004 2003
Driftsinntekter 2.451.000 2.545.000
Driftskostnader -1.907.000 -2.519.000
Driftsresultat 543.000 26.000
Finansinntekter 1.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -22.000
Finans -7.000 -17.000
Resultat før skatt 537.000 8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.000 219.000
Sum omløpsmidler 202.000 181.000
Sum eiendeler 417.000 400.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 235.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 0 174.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.451.000 2.545.000
Varekostnad -1.293.000 -1.483.000
Lønninger -418.000 -865.000
Avskrivning -4.000 -4.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -192.000 -167.000
Driftskostnader -1.907.000 -2.519.000
Driftsresultat 543.000 26.000
Finansinntekter 1.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -22.000
Finans -7.000 -17.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 537.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 214.000 218.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 215.000 219.000
Varebeholdning 52.000 48.000
Kundefordringer 7.000 8.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 144.000 125.000
Sum omløpsmidler 202.000 181.000
Sum eiendeler 417.000 400.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 235.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 174.000
Leverandørgjeld 24.000 50.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 30.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1
Soliditet 56.4 24.3
Resultatgrad 22.2 1.0
Rentedekningsgrad 68.0 1.4
Gjeldsgrad 0.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 130.5 7.8
Signatur
08.03.2017
Prokurister
08.03.2017
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex