Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunde Regnskapsservice AS
Juridisk navn:  Sunde Regnskapsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199660
Sundevegen 121 Sundevegen 121 Fax: 70199661
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 974433044
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.59%
Resultat  
  
-27.02%
Egenkapital  
  
11.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.654.000 3.417.000 3.066.000 4.269.000 3.956.000
Resultat: 597.000 818.000 926.000 1.172.000 1.375.000
Egenkapital: 3.829.000 3.419.000 2.719.000 2.668.000 2.314.000
Regnskap for  Sunde Regnskapsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.654.000 3.417.000 3.066.000 4.269.000 3.956.000
Driftskostnader -758.000 -2.834.000 -2.226.000 -3.154.000 -2.708.000
Driftsresultat 896.000 583.000 840.000 1.114.000 1.248.000
Finansinntekter -235.000 437.000 159.000 91.000 165.000
Finanskostnader -64.000 -202.000 -73.000 -34.000 -38.000
Finans -299.000 235.000 86.000 57.000 127.000
Resultat før skatt 597.000 818.000 926.000 1.172.000 1.375.000
Skattekostnad -187.000 -118.000 -275.000 -317.000 -371.000
Årsresultat 410.000 700.000 651.000 854.000 1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 134.000 227.000 476.000 737.000
Sum omløpsmidler 4.634.000 5.128.000 4.956.000 5.080.000 4.303.000
Sum eiendeler 4.675.000 5.262.000 5.183.000 5.556.000 5.040.000
Sum opptjent egenkapital 3.729.000 3.319.000 2.619.000 2.568.000 2.214.000
Sum egenkapital 3.829.000 3.419.000 2.719.000 2.668.000 2.314.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 0 340.000 379.000 452.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 1.843.000 2.125.000 2.509.000 2.274.000
Sum gjeld og egenkapital 4.675.000 5.262.000 5.184.000 5.556.000 5.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.654.000 3.417.000 3.066.000 4.269.000 3.920.000
Andre inntekter 0 0 0 0 36.000
Driftsinntekter 1.654.000 3.417.000 3.066.000 4.269.000 3.956.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -384.000 -1.204.000 -1.218.000 -2.224.000 -1.859.000
Avskrivning -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -1.537.000 -915.000 -837.000 -751.000
Driftskostnader -758.000 -2.834.000 -2.226.000 -3.154.000 -2.708.000
Driftsresultat 896.000 583.000 840.000 1.114.000 1.248.000
Finansinntekter -235.000 437.000 159.000 91.000 165.000
Finanskostnader -64.000 -202.000 -73.000 -34.000 -38.000
Finans -299.000 235.000 86.000 57.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 410.000 700.000 651.000 854.000 1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 134.000 227.000 314.000 407.000
Sum varige driftsmidler 41.000 134.000 227.000 314.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 158.000 330.000
Sum anleggsmidler 41.000 134.000 227.000 476.000 737.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 953.000 886.000 1.463.000 1.165.000
Andre fordringer 1.318.000 20.000 55.000 65.000 49.000
Sum investeringer 3.132.000 3.435.000 2.708.000 989.000 943.000
Kasse, bank 120.000 721.000 1.309.000 2.564.000 2.145.000
Sum omløpsmidler 4.634.000 5.128.000 4.956.000 5.080.000 4.303.000
Sum eiendeler 4.675.000 5.262.000 5.183.000 5.556.000 5.040.000
Sum opptjent egenkapital 3.729.000 3.319.000 2.619.000 2.568.000 2.214.000
Sum egenkapital 3.829.000 3.419.000 2.719.000 2.668.000 2.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 184.000 0 13.000 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 500.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 0 340.000 379.000 452.000
Leverandørgjeld 0 784.000 157.000 24.000 29.000
Betalbar skatt 0 128.000 259.000 345.000 348.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 162.000 278.000 423.000 337.000
Utbytte 0 0 -600.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 640.000 769.000 832.000 1.218.000 1.160.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 1.843.000 2.125.000 2.509.000 2.274.000
Sum gjeld og egenkapital 4.675.000 5.262.000 5.184.000 5.556.000 5.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.972.000 3.285.000 2.831.000 2.571.000 2.029.000
Likviditetsgrad 1 7 2.8 2.3 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 7 2.8 2.3 2.1 1.9
Soliditet 81.9 6 52.4 48.0 45.9
Resultatgrad 54.2 17.1 27.4 26.1 31.5
Rentedekningsgrad 1 2.9 11.5 35.4 37.2
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.9 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 14.1 19.4 19.3 21.7 28.0
Signatur
29.02.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex