Sunderland Invest AS
Juridisk navn:  Sunderland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Stein R. Sundland Fløytarvegen 8 Kroken Hage 304 Fløytarvegen 8 Fax:
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 994480707
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.38%
Resultat  
  
68.7%
Egenkapital  
  
20.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 390.000 251.000 297.000 360.000 234.000
Resultat: 221.000 131.000 186.000 305.000 41.000
Egenkapital: 1.021.000 846.000 748.000 607.000 341.000
Regnskap for  Sunderland Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 390.000 251.000 297.000 360.000 234.000
Driftskostnader -168.000 -117.000 -107.000 -202.000 -184.000
Driftsresultat 221.000 133.000 190.000 158.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 153.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -6.000 -13.000
Finans -1.000 -2.000 -4.000 147.000 -9.000
Resultat før skatt 221.000 131.000 186.000 305.000 41.000
Skattekostnad -46.000 -33.000 -45.000 -39.000 -11.000
Årsresultat 174.000 98.000 141.000 266.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.216.000 1.042.000 1.069.000 1.049.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 353.000 403.000 368.000 421.000 79.000
Sum eiendeler 1.569.000 1.445.000 1.437.000 1.470.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 635.000 537.000 396.000 130.000
Sum egenkapital 1.021.000 846.000 748.000 607.000 341.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 32.000 180.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 599.000 658.000 682.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 1.569.000 1.445.000 1.438.000 1.469.000 1.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 15.000 20.000 0 0
Andre inntekter 374.000 236.000 277.000 360.000 234.000
Driftsinntekter 390.000 251.000 297.000 360.000 234.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -27.000 5.000 -64.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -90.000 -112.000 -138.000 -120.000
Driftskostnader -168.000 -117.000 -107.000 -202.000 -184.000
Driftsresultat 221.000 133.000 190.000 158.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 153.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -6.000 -13.000
Finans -1.000 -2.000 -4.000 147.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 98.000 141.000 266.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 7.000 7.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 5.000 32.000 129.000 193.000
Sum varige driftsmidler 136.000 5.000 32.000 129.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.078.000 1.030.000 1.030.000 916.000 940.000
Sum anleggsmidler 1.216.000 1.042.000 1.069.000 1.049.000 1.133.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 290.000 335.000 262.000 75.000
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 113.000 33.000 159.000 4.000
Sum omløpsmidler 353.000 403.000 368.000 421.000 79.000
Sum eiendeler 1.569.000 1.445.000 1.437.000 1.470.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 635.000 537.000 396.000 130.000
Sum egenkapital 1.021.000 846.000 748.000 607.000 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 32.000 180.000 222.000
Leverandørgjeld 16.000 0 2.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 40.000 33.000 49.000 46.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 17.000 56.000 22.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 481.000 549.000 551.000 609.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 599.000 658.000 682.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 1.569.000 1.445.000 1.438.000 1.469.000 1.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -196.000 -290.000 -261.000 -570.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.2
Soliditet 65.1 58.5 5 41.3 28.1
Resultatgrad 56.7 5 6 43.9 21.4
Rentedekningsgrad 2 66.5 47.5 26.3 4.2
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 1.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 14.1 9.2 13.2 21.2 4.5
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex