Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sundgaten 12 A AS
Juridisk navn:  Sundgaten 12 A AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 962157653
Aksjekapital: 14.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.98%
Resultat  
  
-90.72%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.206.000 8.577.000 7.811.000 7.453.000 7.582.000
Resultat: 105.000 1.131.000 2.769.000 3.596.000 4.066.000
Egenkapital: 48.982.000 48.861.000 48.714.000 46.594.000 43.873.000
Regnskap for  Sundgaten 12 A AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.206.000 8.577.000 7.811.000 7.453.000 7.582.000
Driftskostnader -7.441.000 -4.555.000 -5.244.000 -4.149.000 -3.789.000
Driftsresultat -234.000 4.022.000 2.567.000 3.304.000 3.792.000
Finansinntekter 340.000 232.000 203.000 293.000 274.000
Finanskostnader -1.000 -3.123.000 0 -1.000 0
Finans 339.000 -2.891.000 203.000 292.000 274.000
Resultat før skatt 105.000 1.131.000 2.769.000 3.596.000 4.066.000
Skattekostnad 15.000 -984.000 -648.000 -876.000 -1.118.000
Årsresultat 120.000 147.000 2.121.000 2.720.000 2.948.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.968.000 29.385.000 37.435.000 34.415.000 34.265.000
Sum omløpsmidler 21.414.000 22.704.000 13.870.000 15.105.000 12.694.000
Sum eiendeler 51.382.000 52.089.000 51.305.000 49.520.000 46.959.000
Sum opptjent egenkapital 34.982.000 34.861.000 34.714.000 32.594.000 29.873.000
Sum egenkapital 48.982.000 48.861.000 48.714.000 46.594.000 43.873.000
Sum langsiktig gjeld 1.337.000 1.388.000 1.349.000 1.355.000 1.460.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 1.839.000 1.242.000 1.571.000 1.626.000
Sum gjeld og egenkapital 51.382.000 52.088.000 51.305.000 49.520.000 46.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.759.000 7.213.000 7.101.000 6.499.000 6.327.000
Andre inntekter 1.447.000 1.364.000 710.000 954.000 1.254.000
Driftsinntekter 7.206.000 8.577.000 7.811.000 7.453.000 7.582.000
Varekostnad -394.000 -741.000 -807.000 -843.000 -811.000
Lønninger -1.172.000 -806.000 -786.000 -770.000 -748.000
Avskrivning -889.000 -994.000 -979.000 -945.000 -962.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.986.000 -2.014.000 -2.672.000 -1.591.000 -1.268.000
Driftskostnader -7.441.000 -4.555.000 -5.244.000 -4.149.000 -3.789.000
Driftsresultat -234.000 4.022.000 2.567.000 3.304.000 3.792.000
Finansinntekter 340.000 232.000 203.000 293.000 274.000
Finanskostnader -1.000 -3.123.000 0 -1.000 0
Finans 339.000 -2.891.000 203.000 292.000 274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 147.000 2.121.000 2.720.000 2.948.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 29.791.000 29.145.000 30.034.000 26.856.000 26.548.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 106.000 264.000 422.000
Sum varige driftsmidler 29.791.000 29.145.000 30.140.000 27.120.000 26.970.000
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 240.000 7.295.000 7.295.000 7.295.000
Sum anleggsmidler 29.968.000 29.385.000 37.435.000 34.415.000 34.265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -29.000 58.000 0 193.000 0
Andre fordringer 481.000 28.000 8.000 499.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.962.000 22.618.000 13.862.000 14.413.000 12.317.000
Sum omløpsmidler 21.414.000 22.704.000 13.870.000 15.105.000 12.694.000
Sum eiendeler 51.382.000 52.089.000 51.305.000 49.520.000 46.959.000
Sum opptjent egenkapital 34.982.000 34.861.000 34.714.000 32.594.000 29.873.000
Sum egenkapital 48.982.000 48.861.000 48.714.000 46.594.000 43.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.337.000 1.388.000 1.349.000 1.355.000 1.459.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.337.000 1.388.000 1.349.000 1.355.000 1.460.000
Leverandørgjeld 568.000 324.000 99.000 159.000 12.000
Betalbar skatt 36.000 944.000 655.000 980.000 1.095.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 109.000 112.000 73.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 368.000 462.000 376.000 359.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 1.839.000 1.242.000 1.571.000 1.626.000
Sum gjeld og egenkapital 51.382.000 52.088.000 51.305.000 49.520.000 46.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.351.000 20.865.000 12.628.000 13.534.000 11.068.000
Likviditetsgrad 1 20.1 12.3 11.2 9.6 7.8
Likviditetsgrad 2 20.1 12.3 11.2 9.7 7.9
Soliditet 95.3 93.8 94.9 94.1 93.4
Resultatgrad -3.2 46.9 32.9 44.3 50.0
Rentedekningsgrad 1.3 3597.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.2 8.2 5.4 7.3 8.7
Signatur
07.01.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex