Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sundsmyra Panorama As
Juridisk navn:  Sundsmyra Panorama As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 51 Sjukenesstranda 51 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 918084916
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Uhlen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-628.7%
Egenkapital  
  
-39.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 42.660.000 0 0
Resultat: -787.000 -108.000 -6.000
Egenkapital: 274.000 451.000 24.000
Regnskap for  Sundsmyra Panorama As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 42.660.000 0 0
Driftskostnader -43.365.000 -58.000 -2.000
Driftsresultat -705.000 -58.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -84.000 -50.000 -4.000
Finans -82.000 -50.000 -4.000
Resultat før skatt -787.000 -108.000 -6.000
Skattekostnad 178.000 28.000 0
Årsresultat -609.000 -80.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.601.000 26.581.000 5.099.000
Sum eiendeler 18.601.000 26.581.000 5.099.000
Sum opptjent egenkapital 0 -86.000 -6.000
Sum egenkapital 274.000 451.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 5.066.000 20.877.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.260.000 5.252.000 5.074.000
Sum gjeld og egenkapital 18.600.000 26.580.000 5.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.660.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 42.660.000 0 0
Varekostnad -43.289.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -58.000 -2.000
Driftskostnader -43.365.000 -58.000 -2.000
Driftsresultat -705.000 -58.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -84.000 -50.000 -4.000
Finans -82.000 -50.000 -4.000
Konsernbidrag 0 507.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -609.000 -80.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 8.578.000 25.922.000 5.054.000
Kundefordringer 8.801.000 0 0
Andre fordringer 1.212.000 658.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 0 45.000
Sum omløpsmidler 18.601.000 26.581.000 5.099.000
Sum eiendeler 18.601.000 26.581.000 5.099.000
Sum opptjent egenkapital 0 -86.000 -6.000
Sum egenkapital 274.000 451.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 123.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.066.000 20.877.000 0
Leverandørgjeld 8.150.000 6.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.110.000 5.246.000 5.024.000
Sum kortsiktig gjeld 13.260.000 5.252.000 5.074.000
Sum gjeld og egenkapital 18.600.000 26.580.000 5.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.341.000 21.329.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.4 5.1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0
Soliditet 1.5 1.7 0.5
Resultatgrad -1.7
Rentedekningsgrad -8.4 -1.2 -0.5
Gjeldsgrad 66.9 57.9 211.4
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.2
Signatur
19.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex