Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunn Forvaltning As
Juridisk navn:  Sunn Forvaltning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 998928052
Aksjekapital: 530.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
154.69%
Egenkapital  
  
131.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 120.000 0 0 0 0
Resultat: 105.000 -192.000 -14.000 -173.000 -138.000
Egenkapital: 185.000 80.000 272.000 286.000 458.000
Regnskap for  Sunn Forvaltning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 120.000 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -12.000 -14.000 -18.000 -37.000
Driftsresultat 106.000 -12.000 -14.000 -18.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -180.000 0 -155.000 -100.000
Finans -1.000 -180.000 0 -155.000 -100.000
Resultat før skatt 105.000 -192.000 -14.000 -173.000 -138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 105.000 -192.000 -14.000 -173.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 220.000 400.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 119.000 4.000 4.000 7.000 169.000
Sum eiendeler 302.000 224.000 404.000 407.000 569.000
Sum opptjent egenkapital -845.000 -950.000 -758.000 -744.000 -572.000
Sum egenkapital 185.000 80.000 272.000 286.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 145.000 132.000 121.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000 225.000 404.000 407.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 120.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -12.000 -14.000 -18.000 -31.000
Driftskostnader -14.000 -12.000 -14.000 -18.000 -37.000
Driftsresultat 106.000 -12.000 -14.000 -18.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -180.000 0 -155.000 -100.000
Finans -1.000 -180.000 0 -155.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 105.000 -192.000 -14.000 -173.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 183.000 220.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 183.000 220.000 400.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 2.000 4.000 7.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 2.000 0 0 8.000
Sum omløpsmidler 119.000 4.000 4.000 7.000 169.000
Sum eiendeler 302.000 224.000 404.000 407.000 569.000
Sum opptjent egenkapital -845.000 -950.000 -758.000 -744.000 -572.000
Sum egenkapital 185.000 80.000 272.000 286.000 458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 137.000 132.000 121.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 145.000 132.000 121.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000 225.000 404.000 407.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 -141.000 -128.000 -114.000 58.000
Likviditetsgrad 1 1 0 0 0.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1 0 0 0.1 1.6
Soliditet 61.3 35.6 67.3 70.3 80.5
Resultatgrad 88.3
Rentedekningsgrad 1 -0.1 -0.1 -0.4
Gjeldsgrad 0.6 1.8 0.5 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 35.1 -5.3 -3.5 -4.4 -6.7
Signatur
05.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex