Sunnhordland Fjordbruk AS
Juridisk navn:  Sunnhordland Fjordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flakkavågsvegen 12 Strondavegen 1986 Fax: 53430101
5694 Onarheim 5593 Skånevik
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 928801373
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/7/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.86%
Resultat  
  
-75.2%
Egenkapital  
  
17.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.429.000 288.154.000 39.384.000 270.543.000 4.270.000
Resultat: 17.659.000 71.211.000 25.444.000 72.143.000 -13.704.000
Egenkapital: 91.244.000 77.904.000 83.820.000 62.976.000 53.124.000
Regnskap for  Sunnhordland Fjordbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.429.000 288.154.000 39.384.000 270.543.000 4.270.000
Driftskostnader -56.055.000 -216.788.000 -14.170.000 -197.546.000 -17.807.000
Driftsresultat 16.375.000 71.366.000 25.215.000 72.998.000 -13.537.000
Finansinntekter 1.688.000 585.000 774.000 346.000 630.000
Finanskostnader -404.000 -740.000 -544.000 -1.201.000 -797.000
Finans 1.284.000 -155.000 230.000 -855.000 -167.000
Resultat før skatt 17.659.000 71.211.000 25.444.000 72.143.000 -13.704.000
Skattekostnad -4.320.000 -15.527.000 -4.600.000 -17.290.000 4.772.000
Årsresultat 13.340.000 55.684.000 20.844.000 54.853.000 -8.932.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.135.000 54.031.000 60.521.000 47.229.000 50.581.000
Sum omløpsmidler 141.063.000 181.689.000 150.720.000 155.767.000 111.595.000
Sum eiendeler 192.198.000 235.720.000 211.241.000 202.996.000 162.176.000
Sum opptjent egenkapital 29.693.000 16.353.000 22.270.000 1.426.000 -8.427.000
Sum egenkapital 91.244.000 77.904.000 83.820.000 62.976.000 53.124.000
Sum langsiktig gjeld 27.023.000 14.010.000 30.394.000 13.120.000 23.719.000
Sum kortsiktig gjeld 73.932.000 143.805.000 97.026.000 126.898.000 85.333.000
Sum gjeld og egenkapital 192.199.000 235.719.000 211.241.000 202.995.000 162.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.618.000 288.154.000 0 270.513.000 0
Andre inntekter 36.811.000 0 39.384.000 30.000 4.270.000
Driftsinntekter 72.429.000 288.154.000 39.384.000 270.543.000 4.270.000
Varekostnad -96.494.000 -86.285.000 -74.063.000 -79.176.000 -50.233.000
Lønninger -5.470.000 -6.367.000 -4.884.000 -5.077.000 -3.738.000
Avskrivning -7.691.000 -8.141.000 -7.333.000 -6.420.000 -6.160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.053.000 -48.174.000 -15.209.000 -54.457.000 -10.092.000
Driftskostnader -56.055.000 -216.788.000 -14.170.000 -197.546.000 -17.807.000
Driftsresultat 16.375.000 71.366.000 25.215.000 72.998.000 -13.537.000
Finansinntekter 1.688.000 585.000 774.000 346.000 630.000
Finanskostnader -404.000 -740.000 -544.000 -1.201.000 -797.000
Finans 1.284.000 -155.000 230.000 -855.000 -167.000
Konsernbidrag 0 -61.600.000 0 -45.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.340.000 55.684.000 20.844.000 54.853.000 -8.932.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 36.276.000 39.041.000 45.903.000 32.113.000 34.925.000
Driftsløsøre 4.000 7.000 10.000 13.000 16.000
Sum varige driftsmidler 43.135.000 46.030.000 52.520.000 39.228.000 42.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 51.135.000 54.031.000 60.521.000 47.229.000 50.581.000
Varebeholdning 89.738.000 20.151.000 88.990.000 87.000 54.116.000
Kundefordringer 36.827.000 8.739.000 40.105.000 19.682.000 3.519.000
Andre fordringer 14.275.000 2.408.000 21.406.000 2.509.000 53.793.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 150.391.000 219.000 133.488.000 168.000
Sum omløpsmidler 141.063.000 181.689.000 150.720.000 155.767.000 111.595.000
Sum eiendeler 192.198.000 235.720.000 211.241.000 202.996.000 162.176.000
Sum opptjent egenkapital 29.693.000 16.353.000 22.270.000 1.426.000 -8.427.000
Sum egenkapital 91.244.000 77.904.000 83.820.000 62.976.000 53.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.350.000 6.690.000 21.300.000 2.300.000 11.220.000
Gjeld til kredittinstitutt 49.183.000 0 73.335.000 0 69.781.000
Sum langsiktig gjeld 27.023.000 14.010.000 30.394.000 13.120.000 23.719.000
Leverandørgjeld 21.622.000 45.333.000 22.921.000 48.487.000 14.864.000
Betalbar skatt 0 11.737.000 0 11.210.000 0
Skyldig offentlige avgifter 308.000 6.164.000 306.000 6.746.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.819.000 80.570.000 464.000 60.455.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 73.932.000 143.805.000 97.026.000 126.898.000 85.333.000
Sum gjeld og egenkapital 192.199.000 235.719.000 211.241.000 202.995.000 162.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.131.000 37.884.000 53.694.000 28.869.000 26.262.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1.6 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.6 1.2 0.7
Soliditet 47.5 3 39.7 3 32.8
Resultatgrad 22.6 24.8 6 2 -317.0
Rentedekningsgrad 40.5 96.4 46.4 60.8 -16.2
Gjeldsgrad 1.1 2 1.5 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 30.5 12.3 36.1 -8.0
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex