Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunnmøre Friluftsråd
Juridisk navn:  Sunnmøre Friluftsråd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97709653
Kongshaugstranda 105 Kongshaugstranda 105 Fax: 70272901
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 971369205
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ORGL
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.71%
Resultat  
  
19.57%
Egenkapital  
  
6.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014
Omsetning: 5.046.000 4.112.000
Resultat: 55.000 46.000
Egenkapital: 947.000 892.000
Regnskap for  Sunnmøre Friluftsråd
Resultat 2015 2014
Driftsinntekter 5.046.000 4.112.000
Driftskostnader -5.010.000 -4.128.000
Driftsresultat 37.000 -15.000
Finansinntekter 18.000 62.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 18.000 61.000
Resultat før skatt 55.000 46.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 55.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 412.000 355.000
Sum omløpsmidler 1.466.000 1.953.000
Sum eiendeler 1.878.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 947.000 892.000
Sum egenkapital 947.000 892.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 931.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 2.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.332.000 1.489.000
Andre inntekter 3.715.000 2.623.000
Driftsinntekter 5.046.000 4.112.000
Varekostnad -1.799.000 -1.077.000
Lønninger -2.162.000 -2.054.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.049.000 -997.000
Driftskostnader -5.010.000 -4.128.000
Driftsresultat 37.000 -15.000
Finansinntekter 18.000 62.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 18.000 61.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 55.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 403.000 350.000
Sum varige driftsmidler 403.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 5.000
Sum anleggsmidler 412.000 355.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 152.000 60.000
Andre fordringer 563.000 390.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 751.000 1.503.000
Sum omløpsmidler 1.466.000 1.953.000
Sum eiendeler 1.878.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 947.000 892.000
Sum egenkapital 947.000 892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 273.000 174.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 146.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 473.000 1.096.000
Sum kortsiktig gjeld 931.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 2.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 535.000 537.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4
Soliditet 50.4 38.6
Resultatgrad 0.7 -0.4
Rentedekningsgrad 47.0
Gjeldsgrad 1.0 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex