Sunnmørsmat As
Juridisk navn:  Sunnmørsmat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97072892
V/Rune Haram Haram V/Rune Haram Haram Fax:
6290 Haramsøy 6290 Haramsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Haram
Org.nr: 911750171
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.08%
Resultat  
  
33.79%
Egenkapital  
  
5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.597.000 1.742.000 1.646.000 1.487.000 495.000
Resultat: 293.000 219.000 57.000 148.000 68.000
Egenkapital: 412.000 390.000 225.000 187.000 79.000
Regnskap for  Sunnmørsmat As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.597.000 1.742.000 1.646.000 1.487.000 495.000
Driftskostnader -2.304.000 -1.523.000 -1.589.000 -1.340.000 -428.000
Driftsresultat 294.000 219.000 57.000 148.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 293.000 219.000 57.000 148.000 68.000
Skattekostnad -71.000 -55.000 -18.000 -40.000 -19.000
Årsresultat 223.000 164.000 39.000 108.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 69.000 95.000 69.000 88.000
Sum omløpsmidler 731.000 835.000 670.000 459.000 282.000
Sum eiendeler 774.000 904.000 765.000 528.000 370.000
Sum opptjent egenkapital 382.000 360.000 195.000 157.000 49.000
Sum egenkapital 412.000 390.000 225.000 187.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 514.000 540.000 341.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 904.000 765.000 528.000 370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.516.000 1.742.000 1.396.000 1.337.000 495.000
Andre inntekter 80.000 0 250.000 150.000 0
Driftsinntekter 2.597.000 1.742.000 1.646.000 1.487.000 495.000
Varekostnad -1.874.000 -1.282.000 -1.135.000 -1.003.000 -384.000
Lønninger 0 0 -129.000 -63.000 0
Avskrivning -29.000 -29.000 -20.000 -20.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -212.000 -305.000 -254.000 -32.000
Driftskostnader -2.304.000 -1.523.000 -1.589.000 -1.340.000 -428.000
Driftsresultat 294.000 219.000 57.000 148.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 164.000 39.000 108.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 40.000 47.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 28.000 48.000 68.000 88.000
Sum varige driftsmidler 9.000 28.000 48.000 68.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 69.000 95.000 69.000 88.000
Varebeholdning 22.000 17.000 135.000 18.000 9.000
Kundefordringer 274.000 466.000 311.000 388.000 221.000
Andre fordringer 5.000 20.000 200.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 430.000 331.000 25.000 40.000 53.000
Sum omløpsmidler 731.000 835.000 670.000 459.000 282.000
Sum eiendeler 774.000 904.000 765.000 528.000 370.000
Sum opptjent egenkapital 382.000 360.000 195.000 157.000 49.000
Sum egenkapital 412.000 390.000 225.000 187.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 200.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 89.000 457.000 308.000 263.000 269.000
Betalbar skatt 73.000 57.000 20.000 43.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 11.000 35.000 3.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 362.000 514.000 540.000 341.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 904.000 765.000 528.000 370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 369.000 321.000 130.000 118.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.2 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 2 1.6 1.0 1.3 1.0
Soliditet 53.2 43.1 29.4 35.4 21.4
Resultatgrad 11.3 12.6 3.5 10.0 13.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.9 1.3 2.4 1.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 3 24.2 7.5 28.0 18.4
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex