Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunntex AS
Juridisk navn:  Sunntex AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 880670212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.56%
Egenkapital  
  
-3.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 -18.000 -26.000 -25.000 -52.000
Egenkapital: 488.000 505.000 523.000 549.000 573.000
Regnskap for  Sunntex AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -18.000 -50.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -21.000 -18.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Resultat før skatt -17.000 -18.000 -26.000 -25.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 4.000
Årsresultat -17.000 -18.000 -26.000 -25.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 667.000 667.000 797.000 797.000
Sum omløpsmidler 226.000 0 16.000 0 0
Sum eiendeler 489.000 667.000 683.000 797.000 797.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 0 -296.000 -270.000 -246.000
Sum egenkapital 488.000 505.000 523.000 549.000 573.000
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 73.000 160.000 248.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 667.000 683.000 797.000 796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -18.000 -50.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -18.000 -50.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -21.000 -18.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -18.000 -26.000 -25.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 263.000 667.000 667.000 797.000 797.000
Sum anleggsmidler 263.000 667.000 667.000 797.000 797.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 122.000 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 0 16.000 0 0
Sum omløpsmidler 226.000 0 16.000 0 0
Sum eiendeler 489.000 667.000 683.000 797.000 797.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 0 -296.000 -270.000 -246.000
Sum egenkapital 488.000 505.000 523.000 549.000 573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 88.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 73.000 73.000 73.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 87.000 87.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 0 73.000 160.000 248.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 667.000 683.000 797.000 796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 -73.000 -144.000 -248.000 -223.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 1 75.7 76.6 68.9 72.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.2 -3.0 -25.0
Gjeldsgrad 0 0.3 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.5 -2.5 -3.1 -2.3 -6.3
Signatur
26.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex