Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunntrapp As
Juridisk navn:  Sunntrapp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99276062
Kvasnesvegen 166 Kvasnesvegen 166 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913814118
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.32%
Resultat  
  
-85.45%
Egenkapital  
  
4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.594.000 1.818.000 1.715.000 1.922.000 1.851.000
Resultat: 8.000 55.000 3.000 68.000 119.000
Egenkapital: 336.000 323.000 288.000 292.000 242.000
Regnskap for  Sunntrapp As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.594.000 1.818.000 1.715.000 1.922.000 1.851.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.763.000 -1.713.000 -1.854.000 -1.734.000
Driftsresultat 8.000 55.000 3.000 68.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 8.000 55.000 3.000 68.000 119.000
Skattekostnad -2.000 -21.000 -7.000 -19.000 -31.000
Årsresultat 6.000 35.000 -4.000 50.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 3.000 4.000 13.000 23.000
Sum omløpsmidler 494.000 550.000 601.000 536.000 660.000
Sum eiendeler 495.000 553.000 605.000 549.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 273.000 238.000 242.000 192.000
Sum egenkapital 336.000 323.000 288.000 292.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159.000 230.000 317.000 257.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 495.000 553.000 605.000 549.000 682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.594.000 1.818.000 1.715.000 1.922.000 1.851.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.594.000 1.818.000 1.715.000 1.922.000 1.851.000
Varekostnad -1.203.000 -1.378.000 -1.287.000 -1.461.000 -1.369.000
Lønninger -289.000 -284.000 -282.000 -250.000 -211.000
Avskrivning 0 0 -6.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -101.000 -138.000 -132.000 -143.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.763.000 -1.713.000 -1.854.000 -1.734.000
Driftsresultat 8.000 55.000 3.000 68.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Årsresultat 6.000 35.000 -4.000 50.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 3.000 4.000 2.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 22.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 11.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 3.000 4.000 13.000 23.000
Varebeholdning 0 28.000 0 0 0
Kundefordringer 92.000 141.000 87.000 59.000 39.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 402.000 381.000 514.000 474.000 568.000
Sum omløpsmidler 494.000 550.000 601.000 536.000 660.000
Sum eiendeler 495.000 553.000 605.000 549.000 683.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 273.000 238.000 242.000 192.000
Sum egenkapital 336.000 323.000 288.000 292.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 81.000 123.000 164.000 87.000 109.000
Betalbar skatt 0 20.000 9.000 20.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 49.000 107.000 116.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 39.000 38.000 38.000 34.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 230.000 317.000 257.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 495.000 553.000 605.000 549.000 682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 335.000 320.000 284.000 279.000 220.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 1.9 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 3.1 2.3 1.9 2.1 1.6
Soliditet 67.9 58.4 47.6 53.2 35.5
Resultatgrad 0.5 3 0.2 3.5 6.4
Rentedekningsgrad 3 69.0
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.1 0.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 1.6 10.1 0.7 12.6 17.4
Signatur
22.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex