Sunt Rett Hjem As
Juridisk navn:  Sunt Rett Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordeidevegen 33A Nordeidevegen 33A Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918977457
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
664.87%
Resultat  
  
-6129.11%
Egenkapital  
  
-9075.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.549.000 464.000
Resultat: -4.921.000 -79.000
Egenkapital: -4.955.000 -54.000
Regnskap for  Sunt Rett Hjem As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.549.000 464.000
Driftskostnader -8.376.000 -539.000
Driftsresultat -4.827.000 -75.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -96.000 -4.000
Finans -94.000 -3.000
Resultat før skatt -4.921.000 -79.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -4.921.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 856.000
Sum eiendeler 1.550.000 884.000
Sum opptjent egenkapital -4.969.000 -79.000
Sum egenkapital -4.955.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 4.596.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 1.909.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.372.000 464.000
Andre inntekter 177.000 0
Driftsinntekter 3.549.000 464.000
Varekostnad -2.565.000 -342.000
Lønninger -3.833.000 -135.000
Avskrivning -65.000 -1.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.913.000 -61.000
Driftskostnader -8.376.000 -539.000
Driftsresultat -4.827.000 -75.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -96.000 -4.000
Finans -94.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -4.921.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 129.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 175.000 28.000
Sum varige driftsmidler 175.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 304.000 28.000
Varebeholdning 91.000 4.000
Kundefordringer 329.000 139.000
Andre fordringer 436.000 101.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 389.000 613.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 856.000
Sum eiendeler 1.550.000 884.000
Sum opptjent egenkapital -4.969.000 -79.000
Sum egenkapital -4.955.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.596.000 754.000
Leverandørgjeld 651.000 167.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 315.000 3.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 942.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.909.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -663.000 671.000
Likviditetsgrad 1 0.7 4.6
Likviditetsgrad 2 0.6 4.6
Soliditet -319.7 -6.1
Resultatgrad -16.2
Rentedekningsgrad -50.3 -18.8
Gjeldsgrad -1.3 -17.4
Total kapitalrentabilitet -311.3 -8.4
Signatur
30.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
THOMASSEN PETTER EMIL
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex