Surnadal Legehus AS
Juridisk navn:  Surnadal Legehus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71661344
Surnadal legesenter Moavegen 29 Legesenteret Fax: 71657801
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 989036793
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.88%
Resultat  
  
8.71%
Egenkapital  
  
3.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.500.000 1.458.000 1.424.000 1.506.000 1.799.000
Resultat: 799.000 735.000 653.000 766.000 1.006.000
Egenkapital: 5.873.000 5.650.000 5.335.000 5.037.000 4.659.000
Regnskap for  Surnadal Legehus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.500.000 1.458.000 1.424.000 1.506.000 1.799.000
Driftskostnader -591.000 -605.000 -629.000 -562.000 -566.000
Driftsresultat 909.000 853.000 795.000 945.000 1.233.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -111.000 -122.000 -145.000 -182.000 -230.000
Finans -110.000 -119.000 -142.000 -179.000 -227.000
Resultat før skatt 799.000 735.000 653.000 766.000 1.006.000
Skattekostnad -176.000 -169.000 -155.000 -188.000 -262.000
Årsresultat 623.000 565.000 498.000 578.000 744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.066.000 8.506.000 8.982.000 9.468.000 9.953.000
Sum omløpsmidler 405.000 415.000 511.000 656.000 831.000
Sum eiendeler 8.471.000 8.921.000 9.493.000 10.124.000 10.784.000
Sum opptjent egenkapital 5.073.000 4.850.000 4.535.000 4.237.000 3.859.000
Sum egenkapital 5.873.000 5.650.000 5.335.000 5.037.000 4.659.000
Sum langsiktig gjeld 2.371.000 3.058.000 3.761.000 4.653.000 5.821.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 213.000 397.000 433.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 8.471.000 8.921.000 9.493.000 10.123.000 10.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.500.000 1.458.000 1.424.000 1.506.000 1.799.000
Driftsinntekter 1.500.000 1.458.000 1.424.000 1.506.000 1.799.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -486.000 -486.000 -486.000 -486.000 -486.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -119.000 -143.000 -76.000 -80.000
Driftskostnader -591.000 -605.000 -629.000 -562.000 -566.000
Driftsresultat 909.000 853.000 795.000 945.000 1.233.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -111.000 -122.000 -145.000 -182.000 -230.000
Finans -110.000 -119.000 -142.000 -179.000 -227.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 623.000 565.000 498.000 578.000 744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 9.000 0 0 0
Fast eiendom 6.077.000 6.392.000 6.707.000 7.022.000 7.338.000
Maskiner anlegg 1.934.000 2.104.000 2.275.000 2.445.000 2.616.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.011.000 8.496.000 8.982.000 9.468.000 9.953.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.066.000 8.506.000 8.982.000 9.468.000 9.953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 405.000 415.000 511.000 656.000 831.000
Sum omløpsmidler 405.000 415.000 511.000 656.000 831.000
Sum eiendeler 8.471.000 8.921.000 9.493.000 10.124.000 10.784.000
Sum opptjent egenkapital 5.073.000 4.850.000 4.535.000 4.237.000 3.859.000
Sum egenkapital 5.873.000 5.650.000 5.335.000 5.037.000 4.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 34.000 76.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.371.000 3.058.000 3.761.000 4.653.000 5.821.000
Leverandørgjeld 5.000 0 0 5.000 0
Betalbar skatt 222.000 213.000 197.000 228.000 304.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 227.000 213.000 397.000 433.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 8.471.000 8.921.000 9.493.000 10.123.000 10.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 202.000 114.000 223.000 526.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.3 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.3 1.5 2.8
Soliditet 69.3 63.3 56.2 49.8 43.2
Resultatgrad 60.6 58.5 55.8 62.7 68.5
Rentedekningsgrad 8.2 7 5.5 5.2 5.4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.7 9.6 8.4 9.4 11.5
Signatur
10.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex