Surnadal Legesenter DA
Juridisk navn:  Surnadal Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71657800
Moavegen 29 Moavegen 29 Fax: 71657801
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 892429332
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: DA
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.02%
Resultat  
  
147.25%
Egenkapital  
  
89.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.428.000 5.493.000 5.586.000 5.693.000 5.595.000
Resultat: 206.000 -436.000 -176.000 246.000 -349.000
Egenkapital: -24.000 -229.000 207.000 383.000 136.000
Regnskap for  Surnadal Legesenter DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.428.000 5.493.000 5.586.000 5.693.000 5.595.000
Driftskostnader -6.224.000 -5.931.000 -5.763.000 -5.449.000 -5.948.000
Driftsresultat 204.000 -438.000 -178.000 245.000 -352.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 206.000 -436.000 -176.000 246.000 -349.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 -436.000 -176.000 246.000 -349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 41.000 97.000 153.000 39.000
Sum omløpsmidler 662.000 343.000 637.000 825.000 556.000
Sum eiendeler 662.000 384.000 734.000 978.000 595.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -229.000 207.000 383.000 136.000
Sum egenkapital -24.000 -229.000 207.000 383.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 686.000 613.000 527.000 596.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 384.000 734.000 979.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.428.000 5.493.000 5.586.000 5.693.000 5.595.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.428.000 5.493.000 5.586.000 5.693.000 5.595.000
Varekostnad -595.000 -523.000 -552.000 -572.000 -529.000
Lønninger -2.993.000 -2.848.000 -2.742.000 -2.522.000 -2.626.000
Avskrivning -41.000 -56.000 -56.000 -15.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.595.000 -2.504.000 -2.413.000 -2.340.000 -2.780.000
Driftskostnader -6.224.000 -5.931.000 -5.763.000 -5.449.000 -5.948.000
Driftsresultat 204.000 -438.000 -178.000 245.000 -352.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 -436.000 -176.000 246.000 -349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 41.000 97.000 153.000 39.000
Sum varige driftsmidler 0 41.000 97.000 153.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 41.000 97.000 153.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 161.000 155.000 67.000 56.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 501.000 188.000 569.000 770.000 528.000
Sum omløpsmidler 662.000 343.000 637.000 825.000 556.000
Sum eiendeler 662.000 384.000 734.000 978.000 595.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -229.000 207.000 383.000 136.000
Sum egenkapital -24.000 -229.000 207.000 383.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 162.000 96.000 187.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 135.000 128.000 123.000 127.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 317.000 302.000 286.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 686.000 613.000 527.000 596.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 384.000 734.000 979.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -270.000 110.000 229.000 98.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 1.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.6 1.2 1.4 1.3
Soliditet -3.6 -59.6 28.2 39.1 22.9
Resultatgrad 3.2 -3.2 4.3 -6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -28.6 -2.7 2.5 1.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 3 -113.5 25.1 -58.8
Signatur
16.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex