Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sushi & Asian Kitchen As
Juridisk navn:  Sushi & Asian Kitchen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63800190
C/O Regnskap 4U As Torvet 5 C/O Regnskap 4U As Torvet 5 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 893946462
Aksjekapital: 165.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/2/2009 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: alfanor 9020 as
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.91%
Resultat  
  
147.6%
Egenkapital  
  
130.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 869.000 4.325.000 4.086.000 395.000 435.000
Resultat: 119.000 -250.000 -437.000 334.000 -234.000
Egenkapital: 129.000 -422.000 -537.000 -100.000 -434.000
Regnskap for  Sushi & Asian Kitchen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 869.000 4.325.000 4.086.000 395.000 435.000
Driftskostnader -750.000 -4.574.000 -4.522.000 -60.000 -669.000
Driftsresultat 119.000 -249.000 -437.000 335.000 -235.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 119.000 -250.000 -437.000 334.000 -234.000
Skattekostnad 95.000 84.000 0 0 0
Årsresultat 214.000 -166.000 -437.000 334.000 -234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 487.000 609.000 0 0
Sum omløpsmidler 801.000 959.000 539.000 537.000 541.000
Sum eiendeler 801.000 1.446.000 1.148.000 537.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -1.195.000 -1.029.000 -592.000 -927.000
Sum egenkapital 129.000 -422.000 -537.000 -100.000 -434.000
Sum langsiktig gjeld 658.000 1.075.000 1.075.000 599.000 939.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 793.000 609.000 37.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 1.446.000 1.148.000 537.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 626.000 4.325.000 4.031.000 395.000 435.000
Andre inntekter 243.000 0 55.000 0 0
Driftsinntekter 869.000 4.325.000 4.086.000 395.000 435.000
Varekostnad -278.000 -1.855.000 -1.671.000 0 -668.000
Lønninger -375.000 -2.018.000 -1.507.000 0 0
Avskrivning 0 -122.000 -189.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -579.000 -1.155.000 -60.000 -1.000
Driftskostnader -750.000 -4.574.000 -4.522.000 -60.000 -669.000
Driftsresultat 119.000 -249.000 -437.000 335.000 -235.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 -166.000 -437.000 334.000 -234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 320.000 400.000 0 0
Sum Immatrielle midler 0 320.000 400.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 167.000 209.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 167.000 209.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 487.000 609.000 0 0
Varebeholdning 0 20.000 20.000 0 0
Kundefordringer 0 191.000 7.000 537.000 487.000
Andre fordringer 364.000 77.000 47.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 307.000 465.000 0 54.000
Sum omløpsmidler 801.000 959.000 539.000 537.000 541.000
Sum eiendeler 801.000 1.446.000 1.148.000 537.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -981.000 -1.195.000 -1.029.000 -592.000 -927.000
Sum egenkapital 129.000 -422.000 -537.000 -100.000 -434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 658.000 1.075.000 1.075.000 599.000 939.000
Leverandørgjeld 0 140.000 83.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 209.000 236.000 31.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 445.000 290.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 793.000 609.000 37.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 1.446.000 1.148.000 537.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 786.000 166.000 -70.000 500.000 505.000
Likviditetsgrad 1 53.4 1.2 0.9 14.5 15.0
Likviditetsgrad 2 53.4 1.2 0.9 14.6 15.1
Soliditet 16.1 -29.2 -46.8 -18.7 -80.2
Resultatgrad 13.7 -5.8 -10.7 84.8 -54.0
Rentedekningsgrad 335.0
Gjeldsgrad 5.2 -4.4 -3.1 -6.4 -2.2
Total kapitalrentabilitet 14.8 -17.2 -38.1 62.5 -43.4
Signatur
10.08.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex