Suya As
Juridisk navn:  Suya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Utlandagatan 15 Odins Gate 9A Fax:
9999 Utlandet 266 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919922087
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.03%
Egenkapital  
  
-0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -1.000 97.000 -6.000
Egenkapital: 120.000 121.000 24.000
Regnskap for  Suya As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 97.000 0
Resultat før skatt -1.000 97.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.000 97.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.000 12.000 15.000
Sum omløpsmidler 41.000 109.000 9.000
Sum eiendeler 153.000 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 91.000 -6.000
Sum egenkapital 120.000 121.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 152.000 121.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -6.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 97.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 97.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 12.000 15.000
Sum anleggsmidler 112.000 12.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 109.000 9.000
Sum omløpsmidler 41.000 109.000 9.000
Sum eiendeler 153.000 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 91.000 -6.000
Sum egenkapital 120.000 121.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 152.000 121.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 109.000 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 78.9 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.7 79.3
Signatur
17.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex