Svecat As
Juridisk navn:  Svecat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugnesveien 28 Haugnesveien 28 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 918264841
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.16%
Resultat  
  
11.31%
Egenkapital  
  
77.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Resultat: 187.000 168.000 352.000 0
Egenkapital: 335.000 189.000 60.000 20.000
Regnskap for  Svecat As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Driftskostnader -709.000 -695.000 -454.000 0
Driftsresultat 518.000 483.000 461.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -332.000 -315.000 -110.000 0
Finans -332.000 -315.000 -110.000 0
Resultat før skatt 187.000 168.000 352.000 0
Skattekostnad -41.000 -39.000 -84.000 0
Årsresultat 146.000 129.000 268.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.808.000 7.756.000 7.471.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 356.000 580.000 30.000
Sum eiendeler 8.852.000 8.112.000 8.051.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 275.000 129.000 0 0
Sum egenkapital 335.000 189.000 60.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 7.867.000 7.483.000 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 55.000 508.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.853.000 8.111.000 8.051.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Driftsinntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -43.000 -49.000 0
Avskrivning -63.000 -10.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -642.000 -402.000 0
Driftskostnader -709.000 -695.000 -454.000 0
Driftsresultat 518.000 483.000 461.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -332.000 -315.000 -110.000 0
Finans -332.000 -315.000 -110.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -258.000 0
Årsresultat 146.000 129.000 268.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.715.000 7.715.000 7.419.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 243.000 41.000 51.000 0
Sum varige driftsmidler 7.958.000 7.756.000 7.471.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 850.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.808.000 7.756.000 7.471.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 40.000 310.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 316.000 270.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 356.000 580.000 30.000
Sum eiendeler 8.852.000 8.112.000 8.051.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 275.000 129.000 0 0
Sum egenkapital 335.000 189.000 60.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 7.867.000 7.483.000 0
Leverandørgjeld 38.000 7.000 134.000 0
Betalbar skatt 39.000 39.000 81.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 20.000 0
Utbytte 0 0 -258.000 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 9.000 15.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 55.000 508.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.853.000 8.111.000 8.051.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -346.000 301.000 72.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.1 6.5 1.1 3
Likviditetsgrad 2 0.1 6.5 1.1 3
Soliditet 3.8 2.3 0.7 66.7
Resultatgrad 42.2 4 50.3
Rentedekningsgrad 1.6 1.5 4.2
Gjeldsgrad 25.4 41.9 133.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.9 6 5.7 0
Signatur
27.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex