Svela Marine AS
Juridisk navn:  Svela Marine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311180
Mosseveien 39C Mosseveien 39C Fax: 69318622
1610 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 959063702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap A L Eriksen
Utvikling:
Omsetning  
  
110.41%
Resultat  
  
1782.35%
Egenkapital  
  
3.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 768.000 365.000 92.000 36.000 333.000
Resultat: 286.000 -17.000 -56.000 -72.000 81.000
Egenkapital: 6.103.000 5.879.000 5.741.000 5.773.000 5.737.000
Regnskap for  Svela Marine AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 768.000 365.000 92.000 36.000 333.000
Driftskostnader -634.000 -522.000 -287.000 -252.000 -441.000
Driftsresultat 134.000 -158.000 -196.000 -216.000 -108.000
Finansinntekter 153.000 140.000 140.000 144.000 190.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 153.000 140.000 140.000 144.000 190.000
Resultat før skatt 286.000 -17.000 -56.000 -72.000 81.000
Skattekostnad -63.000 5.000 13.000 17.000 -49.000
Årsresultat 223.000 -13.000 -44.000 -55.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 37.000 79.000 231.000 294.000
Sum omløpsmidler 6.185.000 5.889.000 5.678.000 5.562.000 5.457.000
Sum eiendeler 6.213.000 5.926.000 5.757.000 5.793.000 5.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.265.000 1.042.000 1.055.000 1.099.000 1.154.000
Sum egenkapital 6.103.000 5.879.000 5.741.000 5.773.000 5.737.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 38.000 0 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 9.000 16.000 11.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 6.213.000 5.926.000 5.758.000 5.793.000 5.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 537.000 250.000 0 26.000 28.000
Andre inntekter 232.000 115.000 92.000 10.000 305.000
Driftsinntekter 768.000 365.000 92.000 36.000 333.000
Varekostnad -459.000 -250.000 -55.000 -2.000 -160.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -13.000 -24.000 -37.000 -60.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -248.000 -195.000 -190.000 -252.000
Driftskostnader -634.000 -522.000 -287.000 -252.000 -441.000
Driftsresultat 134.000 -158.000 -196.000 -216.000 -108.000
Finansinntekter 153.000 140.000 140.000 144.000 190.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 153.000 140.000 140.000 144.000 190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 -13.000 -44.000 -55.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 37.000 79.000 231.000 291.000
Sum varige driftsmidler 28.000 37.000 79.000 231.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 37.000 79.000 231.000 294.000
Varebeholdning 830.000 0 250.000 300.000 300.000
Kundefordringer 0 19.000 0 29.000 0
Andre fordringer 13.000 556.000 6.000 173.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 121.000 1.848.000 17.000 298.000
Sum omløpsmidler 6.185.000 5.889.000 5.678.000 5.562.000 5.457.000
Sum eiendeler 6.213.000 5.926.000 5.757.000 5.793.000 5.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.265.000 1.042.000 1.055.000 1.099.000 1.154.000
Sum egenkapital 6.103.000 5.879.000 5.741.000 5.773.000 5.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 38.000 0 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 38.000 0 9.000 0
Leverandørgjeld 10.000 9.000 8.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 41.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 9.000 16.000 11.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 6.213.000 5.926.000 5.758.000 5.793.000 5.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.134.000 5.880.000 5.662.000 5.551.000 5.443.000
Likviditetsgrad 1 1 654.3 354.9 505.6 389.8
Likviditetsgrad 2 1 654.3 339.3 478.4 368.4
Soliditet 98.2 99.2 99.7 99.7 99.8
Resultatgrad 17.4 -43.3 -32.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.6 -0.3 -1.2 1.4
Signatur
03.09.2012
SVERRE EGIL LARSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex