Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svema Eiendom As
Juridisk navn:  Svema Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Sveinung Selstø Troldhaugvegen 56 C/O Sveinung Selstø Troldhaugvegen 56 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912672514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.33%
Resultat  
  
-17.88%
Egenkapital  
  
30.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 519.000 592.000 447.000 313.000 345.000
Resultat: 349.000 425.000 296.000 97.000 204.000
Egenkapital: 1.135.000 867.000 544.000 323.000 251.000
Regnskap for  Svema Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 519.000 592.000 447.000 313.000 345.000
Driftskostnader -126.000 -121.000 -118.000 -124.000 -78.000
Driftsresultat 394.000 472.000 329.000 189.000 267.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -44.000 -47.000 -34.000 -92.000 -64.000
Finans -44.000 -47.000 -34.000 -92.000 -63.000
Resultat før skatt 349.000 425.000 296.000 97.000 204.000
Skattekostnad -81.000 -102.000 -74.000 -26.000 -52.000
Årsresultat 269.000 323.000 222.000 71.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.590.000 2.660.000 2.731.000 2.803.000 2.877.000
Sum omløpsmidler 104.000 65.000 60.000 63.000 430.000
Sum eiendeler 2.694.000 2.725.000 2.791.000 2.866.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 767.000 444.000 223.000 151.000
Sum egenkapital 1.135.000 867.000 544.000 323.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 1.419.000 1.669.000 2.119.000 2.508.000 1.668.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 190.000 127.000 36.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 2.694.000 2.726.000 2.790.000 2.867.000 3.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 519.000 592.000 477.000 313.000 353.000
Andre inntekter 0 0 -30.000 0 -8.000
Driftsinntekter 519.000 592.000 447.000 313.000 345.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -47.000 -44.000 -50.000 -19.000
Driftskostnader -126.000 -121.000 -118.000 -124.000 -78.000
Driftsresultat 394.000 472.000 329.000 189.000 267.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -44.000 -47.000 -34.000 -92.000 -64.000
Finans -44.000 -47.000 -34.000 -92.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 269.000 323.000 222.000 71.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 5.000 1.000 0 0
Fast eiendom 2.527.000 2.595.000 2.663.000 2.731.000 2.798.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 61.000 67.000 73.000 79.000
Sum varige driftsmidler 2.582.000 2.655.000 2.729.000 2.803.000 2.877.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.590.000 2.660.000 2.731.000 2.803.000 2.877.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 6.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 0 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 60.000 55.000 63.000 365.000
Sum omløpsmidler 104.000 65.000 60.000 63.000 430.000
Sum eiendeler 2.694.000 2.725.000 2.791.000 2.866.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 767.000 444.000 223.000 151.000
Sum egenkapital 1.135.000 867.000 544.000 323.000 251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.419.000 1.669.000 2.119.000 2.508.000 1.668.000
Leverandørgjeld 40.000 40.000 42.000 0 1.334.000
Betalbar skatt 84.000 106.000 77.000 29.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 27.000 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 17.000 8.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 190.000 127.000 36.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 2.694.000 2.726.000 2.790.000 2.867.000 3.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -125.000 -67.000 27.000 -957.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.5 1.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.5 1.8 0.4
Soliditet 42.1 31.8 19.5 11.3 7.6
Resultatgrad 75.9 79.7 73.6 60.4 77.4
Rentedekningsgrad 9 1 9.7 2.1 4.2
Gjeldsgrad 1.4 2.1 4.1 7.9 12.2
Total kapitalrentabilitet 14.6 17.3 11.8 6.6 8.1
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex