Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svene Industrier AS
Juridisk navn:  Svene Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90788664
Rustanbakkan 107 Rustanbakkan 107 Fax: 32762495
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 993128767
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
885.71%
Egenkapital  
  
21.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.000 0 0 0 0
Resultat: 345.000 35.000 64.000 214.000 763.000
Egenkapital: 1.968.000 1.624.000 1.589.000 1.524.000 1.310.000
Regnskap for  Svene Industrier AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.000 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -14.000 -18.000 -13.000
Driftsresultat 27.000 -13.000 -14.000 -18.000 -13.000
Finansinntekter 391.000 116.000 133.000 285.000 828.000
Finanskostnader -74.000 -68.000 -55.000 -53.000 -52.000
Finans 317.000 48.000 78.000 232.000 776.000
Resultat før skatt 345.000 35.000 64.000 214.000 763.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 345.000 35.000 64.000 214.000 763.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.262.000 2.922.000 3.227.000 3.227.000 3.227.000
Sum omløpsmidler 308.000 304.000 112.000 48.000 51.000
Sum eiendeler 3.570.000 3.226.000 3.339.000 3.275.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.524.000 1.489.000 1.424.000 1.210.000
Sum egenkapital 1.968.000 1.624.000 1.589.000 1.524.000 1.310.000
Sum langsiktig gjeld 1.600.000 1.600.000 1.150.000 1.150.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 600.000 600.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.227.000 3.339.000 3.274.000 3.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -14.000 -18.000 -13.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -14.000 -18.000 -13.000
Driftsresultat 27.000 -13.000 -14.000 -18.000 -13.000
Finansinntekter 391.000 116.000 133.000 285.000 828.000
Finanskostnader -74.000 -68.000 -55.000 -53.000 -52.000
Finans 317.000 48.000 78.000 232.000 776.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 345.000 35.000 64.000 214.000 763.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.262.000 2.922.000 3.227.000 3.227.000 3.227.000
Sum anleggsmidler 3.262.000 2.922.000 3.227.000 3.227.000 3.227.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 18.000 0 0 0
Andre fordringer 25.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 281.000 112.000 48.000 51.000
Sum omløpsmidler 308.000 304.000 112.000 48.000 51.000
Sum eiendeler 3.570.000 3.226.000 3.339.000 3.275.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.524.000 1.489.000 1.424.000 1.210.000
Sum egenkapital 1.968.000 1.624.000 1.589.000 1.524.000 1.310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.600.000 1.600.000 1.150.000 1.150.000 1.300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 600.000 600.000 667.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 600.000 600.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 3.570.000 3.227.000 3.339.000 3.274.000 3.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 301.000 -488.000 -552.000 -617.000
Likviditetsgrad 1 1 101.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1 101.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet 55.1 50.3 47.6 46.5 40.0
Resultatgrad 67.5
Rentedekningsgrad 0.4 -0.2 -0.3 5.0 15.7
Gjeldsgrad 0.8 1 1.1 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.7 3.2 3.6 8.2 24.9
Signatur
04.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex