Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svene Lakkering AS
Juridisk navn:  Svene Lakkering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762611
Moen Industriområde Fax: 32760369
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 951830127
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/18/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
65.76%
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-14.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.646.000 993.000 2.456.000 3.109.000 3.759.000
Resultat: -167.000 -835.000 -421.000 105.000 570.000
Egenkapital: 957.000 1.124.000 1.959.000 2.381.000 2.310.000
Regnskap for  Svene Lakkering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.646.000 993.000 2.456.000 3.109.000 3.759.000
Driftskostnader -1.811.000 -1.831.000 -2.883.000 -3.019.000 -3.218.000
Driftsresultat -164.000 -838.000 -427.000 91.000 542.000
Finansinntekter 2.000 5.000 6.000 16.000 28.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans -4.000 2.000 6.000 14.000 28.000
Resultat før skatt -167.000 -835.000 -421.000 105.000 570.000
Skattekostnad 0 0 0 -35.000 -74.000
Årsresultat -167.000 -835.000 -421.000 70.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 154.000 235.000 341.000 363.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.259.000 2.151.000 2.534.000 3.003.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.413.000 2.386.000 2.875.000 3.366.000
Sum opptjent egenkapital 857.000 1.024.000 1.859.000 2.281.000 2.210.000
Sum egenkapital 957.000 1.124.000 1.959.000 2.381.000 2.310.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 247.000 289.000 426.000 495.000 1.056.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 1.413.000 2.385.000 2.876.000 3.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.644.000 993.000 2.456.000 3.109.000 3.759.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.646.000 993.000 2.456.000 3.109.000 3.759.000
Varekostnad -306.000 -213.000 -381.000 -471.000 -601.000
Lønninger -676.000 -780.000 -1.516.000 -1.594.000 -1.509.000
Avskrivning -58.000 -81.000 -107.000 -111.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -771.000 -757.000 -879.000 -843.000 -992.000
Driftskostnader -1.811.000 -1.831.000 -2.883.000 -3.019.000 -3.218.000
Driftsresultat -164.000 -838.000 -427.000 91.000 542.000
Finansinntekter 2.000 5.000 6.000 16.000 28.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans -4.000 2.000 6.000 14.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Årsresultat -167.000 -835.000 -421.000 70.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 23.000 55.000 88.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 93.000 151.000 209.000 283.000 272.000
Sum varige driftsmidler 93.000 151.000 232.000 338.000 360.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 96.000 154.000 235.000 341.000 363.000
Varebeholdning 81.000 109.000 142.000 139.000 79.000
Kundefordringer 469.000 398.000 700.000 363.000 1.042.000
Andre fordringer 19.000 0 35.000 33.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 539.000 752.000 1.273.000 1.999.000 1.791.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.259.000 2.151.000 2.534.000 3.003.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.413.000 2.386.000 2.875.000 3.366.000
Sum opptjent egenkapital 857.000 1.024.000 1.859.000 2.281.000 2.210.000
Sum egenkapital 957.000 1.124.000 1.959.000 2.381.000 2.310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 111.000 172.000 109.000 51.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 35.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 55.000 186.000 176.000 259.000
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 64.000 62.000 130.000 234.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 289.000 426.000 495.000 1.056.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 1.413.000 2.385.000 2.876.000 3.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000 970.000 1.725.000 2.039.000 1.947.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4 5 5.1 2.8
Likviditetsgrad 2 4.2 4 4.7 4.9 2.8
Soliditet 79.5 79.5 82.1 82.8 68.6
Resultatgrad -84.4 -17.4 2.9 14.4
Rentedekningsgrad -27.3 -279.3 53.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -13.5 -17.7 3.7 16.9
Signatur
24.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex